http://genocid.lt/centras/lt/2917/a/

Susitikimas su Kanados lietuvių bendruomene

Kovo 11-ą LGGRT centro istorikas Dalius Žygelis dalyvavo Kalgario (Kanada) lietuvių bendruomenės surengtame iškilmingame nepriklausomybės atkūrimo minėjime ir skaitė pranešimą „Lietuvos partizanų karo istorija 1944 – 1965 m.“

Kitame Kanados lietuvių susirinkime D. Žygelis pristatė naują Centro leidinį „Lietuvos partizanai 1944 – 1986 m.“, perskaitė pranešimą „Lietuvos partizanų fotografijos istorija“, supažindino su Centro vykdomais tyrimais bei sovietinio okupacinio režimo politinių aukų palaikų paieška.

Kalgario ligoninėje D. Žygelis aplankė seniausią lietuvių bendruomenės narį, buvusį Lietuvos vietinės rinktinės karį Vaclovą Zujų ir įrašė jo istorinius prisiminimus.