http://genocid.lt/centras/lt/2861/a/

Komandiruotė į Šveicariją

2017 m. spalio 4–9 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vyriausioji viešųjų ryšių specialistė dr. Monika Kareniauskaitė dalyvavo komandiruotėje Šveicarijoje, kurios tikslas – dalyvauti ir skaityti pranešimą tarptautinėje konferencijoje, dedikuotoje 1917 m. bolševikų revoliucijai ir jos pasekmėms bei susitikti su St. Galleno universiteto atstovais.

M. Kareniauskaitė sėkmingai dalyvavo bei atstovavo LGGRTC mokslinėje konfrerencijoje „Šimtas metų, sukrėtę pasaulį: Rusijos revoliucijos pasekmės, palikimas ir ateities perspektyvos“ St. Galleno universitete bei perskaitė pranešimą „Baudžiamojo persekiojimo sistema Sovietų Rusijoje per Spalio perversmą ir pilietinį karą: chaosas, eksperimentas, ar komunistinių transformacijų XX a. Europoje modelis?“.

Spalio 9 d. taip pat įvyko susitikimas su St. Galleno universiteto atstovais, pristatant jiems Centro veiklą. Susitikime buvo aptartos šio universiteto bendradarbiavimo su Centru perspektyvos.