2021 m. balandžio 21 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Apskritojo stalo diskusija

2017 m. liepos 21 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinė direktorė Teresė Birutė Burauskaitė ir Memorialinio departamento Atminimo programų skyriaus vedėja Dalė Rudienė dalyvavo Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projekto „Pamokos bendruomenėse: pakeliui į Lietuvą“ apskritojo stalo diskusijoje „Mes kaip paukščiai į Lietuvą grįžtam...“

Pagrindinis projekto „Pamokos bendruomenėse: Pakeliui į Lietuvą“ tikslas – sudaryti galimybes lietuvių bendruomenių atstovams – grįžtantiems tremtiniams, politiniams kaliniams bei jų šeimų nariams, gyvenantiems buvusioje SSRS teritorijoje, taip pat ketinantiems į Lietuvą sugrįžti asmenims – atvykti į Lietuvą mokytis ar tobulinti lietuvių kalbos žinias ir dalyvauti sociokultūriniuose renginiuose.

Šių kursų metu projekto dalyviams siekiama ne tik padėti intensyviai mokytis lietuvių kalbos ar tobulinti jau turimus lietuvių kalbos vartojimo įgūdžius, bet kartu ir plėsti žinių apie Lietuvą akiratį, stiprinti ryšį su tėvų ir protėvių kraštu. Projekto dalyviams šie kursai turėtų padėti grįžus į Tėvynę sėkmingiau ir per trumpesnį laiką adaptuotis joje, o taip pat paskatinti aktyviau reikštis bendruomenių veikloje.

Keturiolika dienų trunkančiuose vasaros kursuose mokėsi 25 dalyviai iš Karagandos, Krasnojarsko krašto, Buriatijos, Komi, Irkutsko, Bratsko, Murmansko, Karelijos ir Jakutijos lietuvių bendruomenių. Jiems buvo organizuojami lietuvių kalbos kursai pagal pradedančiųjų ir pažengusiųjų lygio programas, paskaitos apie lietuvių tautosaką, etnokultūrą, istoriją, rengiamos ekskursijos po Vilniaus miesto įžymiąsias vietas.

Diskusija „Mes kaip paukščiai į Lietuvą grįžtam...“ vyko Vilniaus lietuvių namuose, ją moderavo Janina Varnienė. Į renginį buvo pakviesti Lietuvos Respublikos Seimo nariai, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro, Specialiųjų globos namų ,,Tremtinių namai“, Valstybinio socialinio draudimo fondo, Vilniaus miesto savivaldybės, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos atstovai, kitų suinteresuotų institucijų atstovai.

Renginio metu vyko svečių ir vasaros lietuvių kalbos mokymo kursų dalyvių prisistatymas, Joanos Ulinauskaitės–Mureikienės knygos „Likimo išbandymai“ sutiktuvės, pokalbiai su suinteresuotų institucijų atstovais ir specialistais, kuriuose aktyviai dalyvavo ir LGGRTC atstovės D. Rudienė ir T. B. Burauskaitė.

Taip pat įvyko filmo „Lietuvos delegacijos ekspedicija Kazachstane“ peržiūra, vasaros lietuvių kalbos mokymo kursų dalyvių pasirodymai. Diskusiją pratęsė šventinė vakarienė skambant senajai liaudiškai dainai bei tradicinio instrumento garsams, kartu su Vilniaus universiteto folkloro ansamblio „Ratilio“ kolektyvu.


© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”