2021 m. balandžio 19 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Komandiruotės į Kazachstano respubliką ir į Kirgizijos respubliką

2017 m. birželio 8–16 d. į Kazachstano Respubliką ir Kirgizijos Respubliką vyko 14 asmenų delegacija iš Lietuvos, kuriai vadovavo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinės aprėpties departamento Lygių galimybių skyriaus vedėja Eglė Čaplikienė. Delegacijos sudėtyje – taip pat ir įvairių suinteresuotų institucijų atstovai: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (toliau – LGGRTC), Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Specialiųjų globos namų ,,Tremtinių namai“, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos, Valstybinės kalbos mokymo ir Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos specialistai, Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro solistė, taip pat verslininkas, Sibiro lietuvių rėmėjas. Kartu vyko Vilniaus universiteto (toliau – VU) folkloro ansamblis „Ratilio“ ir Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos laidos „Panorama“ kūrybinė grupė.

Į komandiruotę vyko LGGRTC Memorialinio departamento direktorė Gintarė Jakubonienė ir Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso vedėja Dovilė Lauraitienė.

Komandiruotės tikslas buvo atstovauti LGGRTC oficialiuose Karagandos lietuvių bendruomenės ,,LITUANICA“ kartu su Kirgizijos lietuvių bendruomene parengto projekto ,,Neužgyjantys istorijos randai“, skirto pagerbti lageriuose kalėjusius ir amžinam poilsiui atgulusius tautiečius, renginiuose. Taip pat susitikta su Azijos ir Sibiro lietuvių bendruomenėmis, aptartos bendradarbiavimo galimybės bei tikslinta informacija veiklos klausimais. Numatytuose renginiuose dalyvavo Karagandos miesto ir srities administracijos įvairaus visuomeninio ir tarnybinio lygio atstovai, taip pat Karagandos, Almatos, Temirtau, Tadžikijos, Kirgizijos lietuvių bendruomenės bei Sibiro lietuvių bendruomenių (Krasnojarsko krašto ir Karelijos) atstovai. Delegaciją kuravo ir lydėjo Karagandos lietuvių bendruomenės ,,LITUANICA“ pirmininkas, Garbės konsulas Karagandoje Vitalijus Tvarijonas.

Projekto ,,Neužgyjantys istorijos randai“ metu buvo aplankytos represijų vietos ir memorialiniai paminklai žuvusiems tautiečiams. Kazachstane gyvenantys lietuvių bendruomenių atstovai, su kuriais susitiko G. Jakubonienė ir D. Lauraitienė – tai buvę politiniai kaliniai, tremtiniai, jų vaikai ir vaikaičiai, kuriems labai reikalinga informacija apie grįžimo į Lietuvą galimybes. Kazachstano lietuvių bendruomenių nariai per susitikimus buvo informuojami visais jiems aktualiais klausimais: nukentėjusiųjų asmenų statuso suteikimo (LGGRTC atstovai), pilietybės, valstybės paramos grįžtantiems politiniams kaliniams ir tremtiniams, būsto įsigijimo, darbo, socialinio aprūpinimo, sveikatos apsaugos, mokslo ir kt. Remiantis oficialia informacija, Kazachstano Respublikoje šiuo metu gyvena apie 7 000 mūsų tautiečių, Karagandos srityje – apie 2 500 lietuvių, kurių dauguma – tremtiniai, politiniai kaliniai ir jų palikuonys. Daugelis jų, norėdami sugrįžti į Lietuvą, dėl informacijos stokos susiduria su dideliais, o kartais ir neįveikiamais sunkumais.

Lietuvos delegacijai nuoširdžiai talkino ir visur lydėjo Vilniaus universiteto folkloro ansamblis „Ratilio“, apie renginius Kazachstano ir Kirgizijos Respublikose, Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos korespondentų rūpesčiu, informacija buvo pateikta Lietuvos visuomenei.

Komandiruotės metu apsilankyta politinių represijų aukų muziejuje Dolinkos gyvenvietėje, kur 1931–1959 m. veikė koncentracijos stovykla, priklausanti Karagandos lagerių grupei (Karlag). Aplankytos ir Mamočkino (Mamyčių) kapinės (lageryje gimusių mažylių). Taip pat dalyvauta Draugystės namuose vykusioje konferencijoje ,,Atmintie, šauk“, kurios metu buvo darsyk prisiminta, kodėl ir kaip dalis lietuvių tautos atsidūrė šiame krašte, susipažinta, kaip sekasi tiems, kurie ten liko ir jiems ši šalis tapo antrąja tėvyne, kaip saugomas žuvusiųjų sovietiniuose lageriuose atminimas. Vyko konferencijos apibendrinimas, apsikeitimas dovanomis, Lietuvos delegacija teikė padėkos raštus aktyviems Karagandos lietuvių bendruomenės nariams, taip pat už aktyvią bendruomenės veiklą ,,Gerumo žvaigžde“ apdovanotas Lietuvos garbės konsulas Karagandoje Vitalijus Tvarijonas. Dalyvauta VU folkloro ansamblio „Ratilio“ koncerte, apsilankyta lietuvių bendruomenės ,,LITUANICA“ namuose ir Šv. Juozapo katalikų bažnyčioje vykusiose mišiose, skirtose pagerbti tremtinių atminimą.

Taip pat apsilankyta muziejiniame-memorialiniame politinių represijų ir totalitarizmo aukų komplekse ALŽIR, pagerbtos ir padėtos gėlės prie paminklo moterims, kurios už ,,Tėvynės išdavimą“ buvo žiauriai nukankintos ir nužudytos. Tai unikali, galbūt net visame pasaulyje vienintelė tokia stovykla. Vėliau buvo nuvykta į Kazachstano sostinę Astaną, susipažinta su miestu, susitikta su Lietuvos Respublikos ambasadoriumi Kazachstano Respublikoje, Tadžikistano Respublikai ir Kirgizijos Respublikai Vytautu Naudužu ir ambasados darbuotojais. Siekiant garsinti Lietuvos vardą ir kurti Lietuvos įvaizdį tolimoje Azijoje, lietuvių kilmės jaunąją kartą sudominti ją lietuvių kultūra, tradicijomis, papročiais, kartu su ambasadoriumi apsilankyta tarptautinėje parodoje EKSPO 2017.

Komandiruotės metu taip pat apsilankyta tarptautinės reikšmės Spokso memorialiniame komplekse, kuriame padėtos gėlės prie lietuviams pastatytų paminklų. Švč. Mergelės Marijos Fatimos katedroje klausytasi sakralinių giesmių; susitikta su Lietuvos Respublikos l. e. generalinio konsulo pareigas Valdu Burneika, taip pat su Almatos lietuvių bendruomenės nariais ir konsulato darbuotojais.

O Birželio 14 d. vykta į Kirgizijos Respubliką. Čia susitikta su Garbės konsulu Biškeke Stanislovu Vidugiriu. Kartu su Lietuva minint Gedulo ir vilties dieną, konsulate tylos minute buvo pagerbtas tėvynainių atminimas, giedota Tautiška giesmė. Taip pat psilankyta represijų aukoms atminti memorialiniame komplekse „Atos Beyit“ (Kapas tėvams). Čia palaidoti 137 žmonių kūnai (19 tautybių), kuriems mirties bausmė įvykdyta be teismo sprendimo. Vėliau vyko pažintinė ekskursija po Biškeko miestą.


Draugystės namuose vykusios konferencijos ,,Atmintie, šauk“ akimirka Kelionės į Almatą akimirka Konferencijos ,,Atmintie, šauk“ dalyviai Draugystės namuose
© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”