2021 m. balandžio 21 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Dalios Grinkevičiūtės 90-osios gimimo metinės

2017 m. gegužės 27 d. Laukuvoje (Šilalės r.) paminėtos tremtinės, politinės kalinės, gydytojos, rašytojos, atsiminimų „Lietuviai prie Laptevų jūros“ autorės Dalios Grinkevičiūtės 90-osios gimimo metinės. Renginyje pranešimus skaitė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) atstovai: Specialiųjų tyrimų skyriaus vyriausias istorikas dr. Marius Ėmužis bei generalinė direktorė Teresė Birutė Burauskaitė. Taip pat buvo pristatyta laikinai įrengta ekspozicija ir LGGRTC pastatytas informacinis stendas, skirti D. Grinkevičiūtei atminti.

Minėjimas prasidėjo Laukuvos Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje aukojamomis Šv. Mišiomis už Dalią Grinkevičiūtę, jos artimuosius ir visus žuvusiuosius tremtyje bei kovoje už mūsų valstybės laisvę. Mišias laikė Panevėžio vyskupijos vyskupas emeritas Jonas Kauneckas ir Telšių vyskupas Jonas Boruta.

Po Šv. Mišių minėjimo dalyviai ėjo prie namo, kuriame nuo 1974 m. iki 1987 m. gyveno D. Grinkevičiūtė. Čia buvo pristatyta laikinai įrengta ekspozicija ir LGGRTC pastatytas informacinis stendas, skirtas D. Grinkevičiūtei. Stende (lietuvių ir anglų k.) pristatoma išsami D. Grinkevičiūtės biografija, kurią papildo istorinės ir šių dienų fotografijos, dokumentų, leidinių, rankraščių faksimilės.

Vėliau minėjimo dalyviai buvo pakviesti prie Laukuvos Trijų kryžių kalnelio, kur buvo šventinami „1941–1953 m. Laukuvos valsčiaus tremtinių atminimui“ skirti atstatyti kryžiai.

Po šios ceremonijos visi rinkosi į Laukuvos kultūros namus, kur vyko konferencija, skirta Dalios Grinkevičiūtės atminimui. LGGRTC Specialiųjų tyrimų skyriaus vyriausias istorikas dr. Marius Ėmužis, LGGRTC generalinė direktorė Teresė Birutė Burauskaitė, Lietuvos literatūros ir tautosakos instituto (LLIT) bibliotekos Rankraštyno skyriaus vedėjas Virginijus Gasiliūnas, LLIT Šiuolaikinės literatūros skyriaus mokslo darbuotoja dr. Gintarė Bernotienė, Laptevų jūros tremtinių brolijos „Lapteviečiai“ pirmininkas Jonas Markauskas, grafikė Viktorija Daniliauskaitė ir vertėja Vytenė Muschik skaitė pranešimus.


LGGRTC Memorialinio departamento direktoriaus pavaduotojas E. Peikštenis, LGGRTC generalinė direktorė T. B. Burauskaitė, LGGRTC Genocido aukų muziejaus Istorijos skyriaus vedėja R. Driaučiūnaitė, LGGRTC Specialiųjų tyrimų skyriaus vyriausias istorikas dr. Marius Ėmužis prie stendo, skirto Daliai Grinkevičiūtei Panevėžio vyskupijos vyskupas emeritas Jonas Kauneckas šventina kryžius, skirtus „1941–1953 m. Laukuvos valsčiaus tremtinių atminimui“
Pranešimą skaito LGGRTC Specialiųjų tyrimų skyriaus vyriausias istorikas
dr. M. Ėmužis
Pranešimą skaito LGGRTC generalinė direktorė
T. B. Burauskaitė
© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”