2021 m. balandžio 21 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Dokumentų viešinimas

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras svetainėje kgbveikla.lt paviešino Lietuvos ypatingajame archyve saugomus dokumentus, liudijančius LSSR KGB veiklą 1974 – 1985 m. Iš viso paviešintas 81 naujas dokumentas, atspindintis LSSR KGB 1-o (žvalgybos) skyriaus ir 2-osios valdybos veiklą.

Dalis dokumentų atskleidžia Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto (LKP CK) ir KGB bendradarbiavimą. Šiuose dokumentuose KGB nuolat informuodavo LKP CK apie lietuvių emigrantų organizacijų (Vyriausias Lietuvos išlaisvinimo komitetas, Amerikos lietuvių taryba, Jungtinis nacionalinis Amerikos pabaltijiečių komitetas ir kt.) veiklą ir įžvelgiamas grėsmes sovietinei santvarkai.

Pažymėtina tai, kad LSSR KGB informaciją apie lietuvių emigrantų organizacijų veiklą gaudavo ne tik iš KGB agentų, bet ir iš SSSR ambasadoje JAV dirbusių lietuvių, pavyzdžiui iš pirmojo ambasados sekretoriaus Vaclovo Sakalausko ir antrojo ambasados sekretoriaus Rimgaudo Mališausko. Apie tai liudija dvi viešinamos SSSR ambasados JAV pažymos, perduotos į LSSR KGB. Be to, savo ruožtu apie lietuvių emigrantų organizacijų veiklą LSSR KGB gaudavo žinias iš LSSR Užsienio reikalų ministerijos Politinės informacijos skyriaus, apie ką liudija viešinama šio skyriaus pažyma. Beje, minėtam URM skyriui vadovaudavo kadriniai KGB karininkai, vienas iš jų buvo pulkininkas Ričardas Vaigauskas.

Dalį dokumentų sudaro KGB pažymos apie avarijas įvairiuose šalies pramonės objektuose, antisovietinės literatūros autorių paiešką, antisovietinį leidinį „Aušra“.

Taip pat publikuoti KGB dokumentai apie naujai išrinktą popiežių Joną Paulių II, Lietuvių katalikų mokslo akademijos veiklą bei apie užsienio lietuvių nacionalistinių organizacijų pasiruošimą švęsti 600-ų metų Lietuvos krikšto jubiliejų.

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”