2021 m. balandžio 21 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Paminklo atidengimas Lazdijuose

2017 m. kovo 11 d., Lietuvos nepriklausomybės dieną, Lazdijuose iškilmingai atidengtas paminklas Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Tarybos 1949 m. vasario 16 d. Deklaracijos signatarui Adolfui Ramanauskui-Vanagui. Paminklas įrengtas Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro lėšomis. Paminklą sukūrė skulptorius Jonas Jagėla. Tai jau ketvirtasis paminklas, pastatytas LLKS Tarybos 1949 m. vasario 16 d. Deklaracijos signatarams atminti jų gimtinėse.

Šeštadienį lazdijiečiai bei miesto svečiai iškilmingai minėjo Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną. Lazdijų miesto Nepriklausomybės aikštėje iškilmingoje rikiuotėje pagerbtas žuvusių už Lietuvos nepriklausomybę atminimas – padėtos gėlės ir žvakelės prie Nepriklausomybės paminklo, o Lazdijų Šv. Onos bažnyčioje aukotos Šv. Mišios už Tėvynės laisvę.

Po Šv. Mišių Lazdijų Šv. Onos bažnyčioje vyko šventinė programa „Tik mylėkim Tėvynę karščiau“. Sveikindamas šventės dalyvius, ją pradėjo Lazdijų rajono savivaldybės meras Artūras Margelis. „Linkiu, kad Kovo 11-osios šviesa mus lydėtų žengiant tvirtos, pilietiškos ir atsakingos Lietuvos kūrimo keliu. Semkimės ištvermės ir jėgų iš mūsų tautos didvyrių“, - savo sveikinimo kalboje sakė meras A. Margelis.

Lazdijų kultūros centro darbuotojų bei saviveiklininkų parengtoje muzikinėje-literatūrinėje kompozicijoje buvo prisiminti Lietuvos laisvės gynėjai bei rezistencinių kovų dalyviai. Buvo skaitomi atsiminimai apie Dzūkijos partizanų vadą, Lietuvos karininką, kovotoją už Nepriklausomybę, generolą Adolfą Ramanauską -Vanagą.

Po Šv. mišių prasidėjo iškilmės, kurių metu buvo atidengtas paminklas 1949 m. vasario 16 d. Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio (LLKS) Tarybos Deklaracijos signatarui, LLKS gynybos pajėgų vadui generolui Adolfui Ramanauskui-Vanagui. Paminklas atidengtas jo vardu pavadintoje aikštėje, pačiame miesto centre, priešais Šv. Onos bažnyčią.

Idėja pavadinti centrinę Lazdijų aikštę Adolfo Ramanausko-Vanago vardu kilo Memorialinio departamento direktorei Gintarei Jakubonienei, Lazdijų rajono savivaldybės taryba pritarė minėtam siūlymui. Paminklą atidengė LGGRTC generalinė direktorė Teresė Birutė Burauskaitė ir Lazdijų rajono savivaldybės meras Artūras Margelis.

Paminklo atidengimo ceremonijoje dalyvavo A. Ramanausko-Vanago dukra Auksutė Ramanauskaitė-Skokauskienė, brolis Albinas Ramanauskas, artimieji, LR Seimo nariai Laurynas Kasčiūnas, Paulius Saudargas, Zenonas Streikus, Audronius Ažubalis, Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerijos viceministras Vytautas Umbrasas, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro direktorė Teresė Birutė Burauskaitė ir centro darbuotojai, Krašto apsaugos savanorių pajėgų vadas pulkininkas Arturas Jasinskas, Lietuvos Šaulių sąjungos vadas atsargos pulkininkas leitenantas Liudas Gumbinas, gynybos atašė Lenkijoje, Čekijos, Kroatijos, Slovakijos, Slovėnijos ir Vengrijos Respublikoms pulkininkas leitenantas Rimantas Jarmalavičius, Dainavos apygardos 1-osios rinktinės vadas pulkininkas leitenantas Svajūnas Papiliauskas, Kauno įgulos karininkų ramovės viršininkas majoras Donatas Mazurkevičius, Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotoja Valė Gibienė, Generolo Adolfo Ramanausko-Vanago kovinio rengimo centro viršininkas pulkininkas leitenantas Algimantas Misiūnas, 108-os Lazdijų miesto pėstininkų kuopos vadas Tadas Murauskis, Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolita Petkevičienė, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos atstovai bei kiti garbingi svečiai.

Paminklą signatarui, generolui A. Ramanauskui-Vanagui pašventino Lazdijų Šv. Onos parapijos klebonas Nerijus Žvirblys, partizanines daina atliko Lazdijų kultūros centro folkloro ansamblis „Dainuviai“ bei Kučiūnų laisvalaikio salės vyrų folkloro ansamblis „Parinkcis“.


© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”