http://genocid.lt/centras/lt/2767/a/

Skulptūra ,,Marija“

OBELIŲ MIESTELIS

Naujoji Obelių miestelio kapinių dalis

Antkapinis paminklas šioje vietoje buvusioje pelkėje ir duobėse užkastų 1944–1953 m. Obelių apylinkėse žuvusių Vyties kuopos, vėliau įjungtos į Vytauto apygardos Lokio rinktinę, partizanų ir nužudytų civilių gyventojų bei įamžintų žuvusių Obelių valsčiaus partizanų atminimui.