2021 m. balandžio 19 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Komandiruotė į Vokietiją

2016 m. sausio 11–16 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vyriausioji viešųjų ryšių specialistė Vilma Juozevičiūtė, Genocido ir rezistencijos tyrimo departamento Istorinių tyrimų programų skyriaus vedėja Edita Jankauskienė ir Ūkio skyriaus vyriausiasis technikas Algimantas Paškonis vyko į tarnybinę komandiruotę Vokietijoje, kur dalyvavo Laisvės gynėjų dienai skirtuose renginiuose Vasario 16-osios gimnazijoje Hiutenfelde bei susitiko su Berlyno Hohenschonhauseno memorialo direktoriumi dr. Hubertu Knabe.

Vasario 16-osios gimnazijoje Hiutenfelde Centro darbuotojai lankėsi nebe pirmą kartą. 2015 m., bendradarbiaudami su gimnazijos direktore Janina Vaitkiene, jie organizavo Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 25-mečiui skirtą renginį „Prakalbinta praeitis“.

Šį kartą renginiai buvo skirti 1991 m. sausio įvykių 25-mečiui. Sausio 13-osios rytą Centro darbuotojai kartu su gimnazijos administracija dalijo visiems mokytojams ir mokiniams iš Lietuvos atsivežtas Neužmirštuoles. Taip pat gimnazijos vestibiulyje pakabintame ekrane sukosi Sausio 13-ajai skirti nacionalinio mokinių konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ dalyvių piešiniai. Šį konkursą Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras kartu su partneriais organizuoja kasmet nuo 1999 m. Konkurso temos apima sudėtingą XX a. vidurio ir antrosios pusės Lietuvos istoriją: Lietuvos okupaciją, partizaninį pasipriešinimą, tremtį, kalinimą lageriuose. Viena iš temų – ir 1991 m. sausio 13-osios įvykiai. Specialiai Laisvės gynėjų dienos minėjimui Vasario 16-osios gimnazijoje buvo parengtas suktukas su 2013–2015 m. konkurso dalyvių piešiniais.

Vakare gimnazijos bendrabučio salėje vyko Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Genocido aukų muziejaus kilnojamosios parodos „Atgimimo mitingai: žvilgsnis iš kitos barikadų pusės“ atidarymas. Parodą gimnazijos mokiniams ir vietos lietuvių bendruomenei pristatė viena iš jos rengėjų V. Juozevičiūtė. E. Jankauskienė tarė įžangos žodį prieš Algio Kuzmicko dokumentinio filmo „Atiduok tėvynei, ką privalai“ peržiūrą. 2015 m. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro užsakymu sukurtame filme pasakojama apie visos Lietuvos partizanų vadų suvažiavimą, kuris vyko 1949-ųjų žiemą Radviliškio rajone, Minaičių kaime, Stanislovo Mikniaus sodyboje įrengtame bunkeryje, ir 1949 m. vasario 16 d. pasirašytą deklaraciją. Po filmo peržiūros viešnios įteikė gimnazijos direktorei naujausių Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro leidinių, taip pat dovanojo nacionalinio mokinių konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ dalyvės Aušrinės Latožaitės piešinį. Beje, tarp dovanotų leidinių buvo ir 2013–2014 m. konkurso dalyvių rašinių ir piešinių rinktinė „Istorija – praeities liudytoja“. Šioje knygoje publikuotas Vasario 16-osios gimnazijos mokinių Enrikos ir Gabijos Lazovskyčių rašinys apie gimnazijos indėlį į Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimą. Po renginio svečiai iš Lietuvos ir vietos lietuvių bendruomenės nariai pratęsė bendravimą neformalioje aplinkoje.

Grįždami į Lietuvą, Centro darbuotojai užsuko į Berlyną, nes sausio 15 d. buvo numatytas susitikimas Berlyno Hohenschonhauseno memoriale. Prieš susitikimą jie dar užvažiavo į Lietuvos ambasadą Berlyne, kur paliko rinkinį naujausių Centro leidinių, tarp jų – ir naująją monografiją “Lithuania in 1940–1991: the History of Occupied Lithuania”. Memoriale sutartu laiku V. Juozevičiūtės ir E. Jankauskienės laukė Vilniaus universiteto doktorantė Monika Kareniauskaitė ir Memorialo darbuotojas Alexanderis Hoeflichas, kuris aprodė naujas nuolatines ekspozicijas ir palydėjo į susitikimą su Memorialo direktoriumi dr. H. Knabe.

Dr. H. Knabe išklausė pasakojimą apie Centro vykdytą projektą REMEMOR, susipažino su naujausiais Centro leidiniais ir aptarė su Centro darbuotojomis galimą bendradarbiavimą ateityje. Kadangi jį sudomino viešnių iš Lietuvos pasiūlytas projektas, buvo pakviesta Fondų skyriaus vedėja Daniela Martinowa, kuri palydėjo Centro darbuotojas į saugyklas ir aprodė jose saugomus įdomiausius eksponatus.

Atsisveikinusios su Memorialo darbuotojais, V. Juozevičiūtė ir E. Jankauskienė dar savarankiškai apžiūrėjo nuolatines ekspozicijas, įrengtas Stasi kalėjimo patalpose.


Vasario 16-osios gimnazijos direktoriaus pavaduotoja Irena Sattler, pasitikdama mokinius, klijuoja jiems ant krūtinių Neužmirštuoles Laisvės gynėjų dienai skirto renginio akimirka. V. Juozevičiūtė pristato kilnojamąją parodą „Atgimimo mitingai: žvilgsnis iš kitos barikadų pusės“ Laisvės gynėjų dienai skirto renginio akimirka. Kalba
E. Jankauskienė
Laisvės gynėjų dienai skirto renginio atgarsiai vietos spaudoje V. Juozevičiūtė (kairėje) ir E. Jankauskienė apžiūri Berlyno Hohenschonhauseno memorialo ir jo apylinkių maketą. Dešinėje – Memorialo darbuotojas
A. Hoeflichas
V. Juozevičiūtė (kairėje) ir E. Jankauskienė susipažįsta su naujomis Berlyno Hohenschonhauseno memorialo ekspozicijomis. Dešinėje – VU doktorantė M. Kareniauskaitė ir Memorialo darbuotojas
A. Hoeflichas
© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”