2021 m. gruodžio 2 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139,  8 602 04547. El paštas centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
IN MEMORIAM
 Vytautas Skuodis

(1929 03 21–2016 12 07)
 

2016 m. gruodžio 7 d. mirė disidentas, neginkluotosios antisovietinės rezistencijos dalyvis ir buvęs LGGRTC generalinis direktorius Vytautas Skuodis (g. 1929 m. Čikagoje, JAV).

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro darbuotojai reiškia nuoširdžią užuojautą V. Skuodžio artimiesiems.

V. Skuodis pašarvotas šarvojimo salėje šalia palaimintojo Jurgio Matulaičio bažnyčios Vilniuje. Mirusysis bus išlydimas gruodžio 10 d., šeštadienį, 13 valandą. Laidojamas Rokantiškių kapinėse.

V. Skuodis buvo geologijos-minerologijos mokslų daktaras, Vilniaus universiteto docentas, Lietuvos Helsinkio grupės narys, pogrindinio leidinio „Perspektyvos“ leidėjas, pogrindžio spaudos bendradarbis.

V. Skuodis – daugelio straipsnių „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikoje“ ir „Aušroje“ autorius. 1975–1979 m. jis parašė studiją „Dvasinis genocidas Lietuvoje“. 1980 m. sausio mėnesį jis buvo suimtas, nuteistas 7 metams lagerio ir 5 metams tremties.

SSRS Aukščiausiosios Tarybos 1987 m. vasario 5 d. įsaku V. Skuodis nuo tolimesnės bausmės atleidžiamas. Netrukus jis išvyko į JAV, kur kartu su kitais buvusiais SSRS poltiniais kaliniais dalyvavo įkuriant koordinacinį centrą „Democracy and Independence“. 1999 m. apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro kryžiumi.

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”