2020 m. birželio 3 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Stanislovas Buchaveckas

PAŽAISLIO VALSČIAUS (PETRAŠIŪNŲ) SUKILĖLIAI 1941 M. BIRŽELĮ

SantraukaStraipsnyje supažindinama su 1941 m. birželio 22 d. prasidėjusio nacių Vokietijos ir bolševikų Sovietų Sąjungos karo pradžioje Petrašiūnų popieriaus fabrike (Kauno apskrities Pažaislio valsčius) suformuoto sukilėlių būrio veikla. Ji svarbi tuo, kad į išsilaisvinimo iš okupantų bolševikų kovą įsitraukę valsčiaus sukilėliai apsaugojo visai Lietuvai ir Kaunui svarbius pramonės, energetikos ir kultūros objektus nuo galimo susprogdinimo ar padegimo, o valsčiaus ir artimų vietovių gyventojai – nuo demoralizuotos besitraukiančios Raudonosios armijos marodieriavimo. Vladimiro Nefiodovo, vadovavusio kariniams sukilėlių veiksmams, vardu vadinta didelės apimties petrašiūniečių sukilėlių baudžiamoji byla rodo, kad juos tardę ir kankinę Raudonosios armijos III Baltarusijos fronto SMERŠ’o karininkai nesiorientavo Lietuvos 1941 m. vasaros įvykiuose, painiojo jų ir antisovietinio sukilimo bei Pažaislio valsčiaus žydų bendruomenės išžudymo laiką, primetė sukilėliams nebūtų nusikaltimų. Be Lietuvos ypatingajame archyve saugomų šaltinių, straipsnyje pasinaudota istoriografijos ir publikuotais atsiminimų fragmentais, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro ir kita medžiaga.


...tęsinį skaitykite žurnale.

„Genocidas ir rezistencija“ 2016 m. Nr. 2(40)
© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”