2021 m. gruodžio 5 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139,  8 602 04547. El paštas centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
IN MEMORIAM
 Juozas Artūras Flikaitis

(1933 09 18–2016 11 16)
 

Juozas Artūras Flikaitis gimė 1933 m. rugsėjo 18 d. Kudirkos Naumiestyje, Šakių apskrityje. Mokėsi Kudirkos Naumiesčio vidurinėje mokykloje.

1950 m. pavasarį tapo pogrindinės antisovietinės organizacijos „Laisvės Varpas“ nariu ir įsijungė į pogrindinę antiokupacinę veiklą. Davęs priesaiką, platino draudžiamą literatūrą, atsišaukimus, raginančius kovoti prieš okupaciją, rinko informacines žinias, Vasario 16-osios proga iškėlė tautinę vėliavą, į organizaciją verbavo naujus narius. Mokykloje įkūrė antisovietinę grupę. Įsigiję rašomąją mašinėlę, grupės nariai daugino ir platino atsišaukimus, antisovietinius straipsnius. MGB radus atsišaukimą ir atlikus pirštų antspaudų, pėdsakų ir vietos ekspertizę, J. A. Flikaitis 1951 m. liepos 22 d. su bendražygiu suimtas. Apkaltintas antisovietinės pogrindinės organizacijos mokykloje įkūrimu, atsišaukimų spausdinimu ir platinimu. LSSR Kauno srities teismo baudžiamųjų bylų kolegijos pagal RSFSR baudžiamojo kodekso 58-10 str. I d., 58-11 str. J. A. Flikaitis nuteistas 10 m. lagerio. Kalėjo Sverdlovsko srityje. 1956 m. bausmės laikas sumažintas iki 7 m.

Grįžęs į Lietuvą, J. A. Flikaitis baigė technikos mokyklą. Po ilgų ir sunkių pastangų įstojo į Vilniaus statybos inžinerinio instituto vakarinį skyrių, kurį baigė 1971 m. Dirbo profesinėje-technikos mokykloje, tačiau KGB įsikišus, turėjo išeiti iš darbo. Yra dirbęs Termoizoliacijos institute energetiku. Tuo pačiu metu tęsė rezistencinę veiklą – platino Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kroniką, pogrindžio spaudos leidinius „Alma Mater“, „Rūpintojėlį“, „Varpą“, „Aušrą“.

Aktyviai dalyvavo Lietuvos Sąjūdžio, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos veikloje. 1992 m. Vyriausybės nutarimu paskirtas Politinių kalinių ir tremtinių rėmimo fondo valdybos sekretoriumi. Nuo 1996 m. – Seimo energetikos visuomeninio komiteto narys. 1997 m. lapkričio 11 d. Vyriausybės nutarimu patvirtintas Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijos nariu, kuriuo buvo iki mirties. 1996 m. pasipriešinimo dalyvių, politinių kalinių ir tremtinių jungtinės konferencijos išrinktas į organizacinį komitetą tarptautiniam visuomeniniam komunizmo nusikaltimams įvertinti tribunolui parengti, buvo 2000 m. Vilniuje surengto tribunolo organizacinio komiteto pirmininko pavaduotojas.

1999 m. J. A. Flikaičiui pripažintas Laisvės kovų dalyvio teisinis statusas.

Yra dirbęs Lietuvos Respublikos Seime patarėju, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre vyriausiuoju specialistu. Paskutiniais metais ėjo Lietuvos politinių kalinių sąjungos pirmininko pareigas, buvo Visuomeninės tarybos prie Lietuvos Respublikos Seimo Pasipriešinimo okupaciniams režimams dalyvių ir nuo okupacijų nukentėjusių asmenų teisių ir reikalų komisijos nariu.

2007 m. apdovanotas Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu.

Mirė 2016 m. lapkričio 16 d. Jį prisimename kaip pareigos, duoto ir ištesėto žodžio bei aukštos kultūros žmogų, kuriuo visuomet galėta pasikliauti. Didžiuojamės galėję pažinti šią iškilią ir garbingą asmenybę.


Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisija
 

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”