http://genocid.lt/centras/lt/2701/a/

Politinių kalinių ir tremtinių sąskrydis

Šių metų rugpjūčio 6 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro darbuotojai dalyvavo tradiciniame politinių kalinių ir tremtinių sąskrydyje „Su Lietuva širdy“ Ariogaloje.

Į renginį vyko LGGRTC Leidybos skyriaus vyriausioji vadybininkė Rima Alejūnienė ir centro Memorialinio departamento vyresnioji specialistė Birutė Panumienė. Renginio metu buvo platinami centro išleisti leidiniai. Taip pat aktyviai dalyvauta renginio programoje.