2021 m. gruodžio 8 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139,  8 602 04547. El paštas centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Červenės žudynių minėjimas

Šių metų birželio mėnesį sukako 75-eri metai nuo tragiškų Červenės įvykių – čia, dabartinės Baltarusijos teritorijoje, 1941m. birželio mėnesį buvo sušaudyti Lietuvos piliečiai. Šią tragišką sukaktį Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro darbuotojai paminėjo ir komunistinio teroro aukas pagerbė šių metų liepos 2 d., LGGRTC organizuotos išvykos į Červenę metu.

Išvykoje dalyvavo LGGRTC Memorialinio departamento, Memorialinio meno ir ekspertizės skyriaus vyriausioji specialistė Dalia Urbonienė, Specialiųjų tyrimų skyriaus vyresnioji specialistė Aurelija Slušnienė, Vyriausioji viešųjų ryšių specialistė Monika Kareniauskaitė. Jos metu buvo aplankytos Červenės masinių žudynių vietos, prie čia esančių kryžių, paminklų bei kitų atminimų ženklų žuvusiųjų atminimui uždegtos žvakelės. Nukankintieji Lietuvos gyventojai pagerbti padedant atminimo vainiką, malda bei tylos minute. LGGRTC bičiulis Vytautas Petrauskas taip pat parengė iškilmingą aukų pagerbimo kalbą, paruoštą pagal LGGRTC atlikto tyrimo metu surinktus archyvinius duomenis.

Červenės tragedija pasibaigę įvykiai prasidėjo 1941 m., kuomet, prasidėjus SSRS ir Vokietijos kariniams veiksmams, Birželio 23 d. naktį iš Kauno bėgo NKVD vadovybė. Kartu ji į Minską išsigabeno 90 kalinių. Dalis kalinių buvo atskirta ir nukreipta Polocko link, dalis sušaudyti šalia Bigosovo geležinkelio stoties. Birželio 25 d. visi kaliniai lietuviai buvo išvaryti iš Minsko kalėjimo kartu su 2 tūkst. kalinių Mogiliovo link.

Ešelonų judėjimo žiniaraštyje apie šiuos kalinius yra parašyta tik keletas eilučių: „Iš Minsko išvesti pėsčiomis 2 tūkst. kalinių. Atvežti į Červenę, kur apie 500 kalinių kontrrevoliucionierių išvyko pagal I kategoriją“ (t.y. buvo sušaudyti).

Birželio 26 d. sumažėjusi kalinių kolona buvo suvaryta į Červenės kalėjimą. Birželio 27 d. pagal gautą NKVD įsakymą „...atsikratyti vietoje...“ kalinius išvarė iš Červenės kalėjimo Bobruisko link. Išėjus iš miestelio koloną lydėję enkavedistai pradėjo šaudyti atsiliekančius kalinius, o paskui pamiškėje buvo surengtos visų kalinių žudynės.

Parengė:
LGGRTC Vyriausioji viešųjų ryšių specialistė
Monika Kareniauskaitė

Nuotraukos:
Vytautas Petrauskas


LGGRTC darbuotojai pagerbia sovietinio teroro – žudynių Červenėje – aukas Červenės žudynių vieta
© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”