2021 m. gruodžio 2 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139,  8 602 04547. El paštas centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
IN MEMORIAM
 Jonas Matukevičius-Danielius

(1925 12 17–2016 06 01)
 

Jonas Matukevičius gimė 1925 m. gruodžio 17 d. Marijampolės aps. Ingavangio k. (dabar – Prienų r.) Juozo Matukevičiaus ir Izabelės Anskaitytės-Matukevičienės šeimoje. Augo kartu su dviem broliais ir trimis seserimis. Mokėsi Ingavangio, Šilavoto mokyklose, Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijoje. 1940–1944 m. buvo Prienų „Žiburio“ gimnazijos moksleivis, antisovietinės pogrindinės moksleivių organizacijos narys. 1945 m. pavasarį auklėtojui Juozui Stravinskui-Žiedui išėjus pas partizanus, tais pačiais metais įstojo į jo vadovaujamą Geležinio Vilko pulką, davė priesaiką, pasirinko Danieliaus slapyvardį. Dalyvavo Degimų, Būdninkų, Žemaitkiemio kautynėse su NKVD kariuomene. Du kartus buvo lengvai sužeistas.

1946 m. sausį buvo išduotas ir to paties mėnesio 28 d. suimtas. 1946 m. balandžio 11 d. nuteistas dešimčiai metų griežtojo režimo lagerio ir penkeriems metams tremties. Kalėjo Velsko (Archangelsko sr.) ir Minlago (Komija) lageriuose.

1960 m. kartu su žmona, politkaline Marija Morkvėnaite grįžo į Lietuvą. Užaugino dukrą Aušrą ir sūnų Joną. Dirbo žemės ūkyje, miškininku Prienų ir Jurbarko rajonuose.

Prasidėjus Atgimimui visomis jėgomis įsitraukė į Tėvynės atkuriamąjį darbą. Rūpinosi žuvusių partizanų atminimo įamžinimu, siekdamas supažindinti dabartinę kartą su partizanų kovomis iniciavo ne vieną renginį jaunimui ir juose dalyvavo.

1990–2011 m. J. Matukevičius buvo atkurto Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Tauro apygardos vadas. Dimisijos kapitonas. 1998 m. birželio 3 d. jam pripažintas kario savanorio statusas, Lietuvos Respublikos Prezidento 1998 m. lapkričio 18 d. dekretu apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro kryžiumi.


Bendražygės
Aldona Sabaitytė-Vilutienė-Neužmirštuolė
ir Alva Zita Rinkevičiūtė-Sidaravičienė-Vosilka

 

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”