2021 m. birželio 18 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Kronika - Pažintinis partizaninio karo takas Daugėliškių miške

Pažintinis partizaninio karo takas Daugėliškių miške


Raseinių rajone Ariogalos seniūnijoje Prisikėlimo apygardos partizanų vadavietė buvo atstatyta 2010 m., minint 60-ąsias bunkerio likvidavimo metines. Šioje vietoje 2000 m. buvo pastatytas Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (toliau – LGGRTC) atminimo ženklas 1950 m. liepos 22 d. vadavietėje žuvusiems Prisikėlimo apygardos partizanams. Vienas iš žuvusiųjų – Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16 d. Deklaracijos signataras Leonardas Vilhelmas Grigonis-Užpalis.

2014 m. lapkričio mėn. Raseinių r. Ariogalos gimnazijos jaunieji šauliai, tvarkydami atstatyto Lietuvos partizanų Prisikėlimo apygardos štabo bunkerio Daugėliškių miške aplinką, rado metalinę kapsulę su Prisikėlimo apygardos štabo dokumentais. Talkoje dalyvavę jaunieji šauliai tapo istorinio įvykio liudininkais. Unikalus radinys buvo atvežtas į Genocido aukų muziejų, o vėliau perduotas Lietuvos ypatingajam archyvui. Šiuo metu rasti dokumentai restauruojami.

Siekdama įamžinti šias su partizaniniu karu susijusias istorines vietas, 2015 m. Ariogalos gimnazija įgyvendino projektą „Pažintinis partizaninio karo maršrutas Daugėliškių miške“. Daugiau nei 4 km pažintiniame take galima aplankyti Prisikėlimo apygardos štabo bunkerį, partizanų archyvo radimvietę, ryšininko Albino Kęstučio Bersėno sodybą ir Antano Jaugelio būrio žūties vietą. LGGRTC, bendradarbiaudamas su pažintinio tako rengėjais, pastatė Daugėliškių miške atminimo ženklą 1945 m. liepos 27 d. žuvusiems Antano Jaugelio būrio partizanams ir padėjo parengti tekstus informaciniams stendams – apie A. Jaugelio partizanų būrį ir A. K. Bersėno tėviškę.

Gavus reikiamų lėšų iš JAV lietuvių Tautos fondo, LR Krašto apsaugos ministerijos, ir Raseinių rajono savivaldybės, buvo pradėti pažintinio tako įrengimo darbai: suformuoti takai nuo vieno objekto prie kito, pastatyti informaciniai stendai, tipinis LGGRTC atminimo ženklas ir iškeltos Lietuvos vėliavos, kad istorinėse vietose plevėsuotų mūsų tautos simbolis – trispalvė.

Atstatyta partizanų vadavietė yra išskirtinė istorinė-turistinė vieta visame Raseinių r. ir Lietuvoje. Ji gausiai lankoma, čia vyksta įvairūs edukaciniai užsiėmimai.

Labai džiugu, kad mūsų tautos didvyrių kovų vieta įamžinta. Ji ateities kartoms primins Laisvės kainą, kurią turėjo sumokėti partizanai dėl Lietuvos nepriklausomybės.

Partizanų vadavietės ir
pažintinio tako Daugėliškių miške įrengimo iniciatorius,
Ariogalos gimnazijos istorijos mokytojas Andrius Bautronis ir Dalia Urbonienė

 


Informacinis stendas apie 1950 m. liepos 22 d. miške vykusias kautynes Kryžius, tipinis atminimo ženklas ir informacinis stendas 1945 m. liepos 27 d. žuvusiems Antano Jaugelio būrio partizanams Informacinis stendas apie išlikusią partizanų ryšininko Albino Kęstučio Bersėno sodybą

„Genocidas ir rezistencija“ 2016 m. Nr. 1(39)
© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”