2021 m. lapkričio 29 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139,  8 602 04547. El paštas centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Vincas Algirdas Pranckietis

2016 05 03 mirė tremtinys prelatas Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčios vikaras altaristas Vincas Algirdas Pranckietis. Gimė 1923 01 07 Labos geležinkelio stotyje (Radviliškio r.) ūkininkų šeimoje. Kunigo kelio pasirinkimui neabejotinos įtakos turėjo dėdė kunigas Augustinas Pranckietis (1886-1986 Šeduvoje), Solovkų lagerio kalinys, atsidavęs savo pašaukimui, pasišventęs tarnystei.

1943 m. Vincas Pranckietis įstojo į Kauno kunigų seminariją. Į Lietuvą grįžus sovietams, klierikas Vincas buvo verbuojamas, gąsdinamas, kad, nesutikus bendradarbiauti, seminarijos nebaigs, šantažuojamas. Tačiau V. Pranckietis atsilaikė.

1948 spalio 31 d. vyskupas Kazimieras Paltarokas įšventino 40 seminaristų. Priėmęs paankstintus šventimus kunigas Vincas Pranckietis pagalvojo, kad taip gautų parapiją kur prie didelio ežero su daug žuvies. Svajonė išsipildė su kaupu... 1949 03 25 iš Kauno kunigų seminarijos į Irkutsko sr. buvo ištremta 13 studentų – 7 klierikai ir 6 paankstintai įšventi kunigai. Žvejyba Baikalo ežere truko beveik septynerius metus.

Apie 1955 m. kun. Vincas Pranckietis persikėlė į Usolę (Usolje Sibirskoje, Irkutsko sr.). Dirbo Angarsko HES statybos kontoroje. „Parapijos“ ribos prasiplėtė. Žmonių kviečiamas važinėjo po Usolės rajono apylinkes - Bolše Žilkinas, Sortai. Važiavo į Zalarių rajoną. Laidojo, tuokė, būriais - po 10-20 -krikštijo vaikus, teikė Pirmąją Komuniją. Neretai slapta. Kartais net naktį. Jokie įrašai apie suteiktus sakramentus, kad kam nepakenktų, nebuvo daromi.

Į Lietuvą kun. Vincas Pranckietis grįžo 1959 m. Jo neregistravo. Pirmoji parapija po tremties – Radviliškis. Tačiau čia kunigavo neilgai. Religinių reikalų įgaliotinis 1960 m. atėmė kunigo pažymėjimą ir liepė važiuoti iš Lietuvos.

Arkivyskupijos valdytojas Juozapas Stankevičius leido aukoti šv. Mišias Kaune Katedroje, lankyti ligonius. Kunigas Vincas Pranckietis du metus rašė pareiškimus į Aukščiausiąją Tarybą, kad leistų registruotis ir dirbti. Tačiau visi pareiškimai buvo atmetami.

Neoficialiai buvo patarta nerašyti, kad jis - kunigas, o tik kad buvo žvejys, darbininkas. Viskas susitvarkė. 1962-1965 jis kunigavo Didvyžiuose (Vilkaviškio r.). Paskui 9 metus darbavosi Siesikuose (Ukmergės r.). 1974-1994 metais - Jonavos šv. Jokūbo parapijos klebonas, vėliau – vikaras altaristas.

1991 m. kunigui suteiktas monsinjoro titulas, 2000 m. pagerbtas Jonavos miesto Garbės piliečio vardu, 2012 m. garbingo 90-ojo jubiliejaus proga už dvasinių vertybių ir krikščioniškųjų tradicijų puoselėjimą jam įteiktas Jonavos rajono savivaldybės apdovanojimas „Krištolinė gulbė" bei už ilgametę tarnystę Dievui ir ištikimybę Tėvynei apdovanotas Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos (LPKTS) 1-ojo laipsnio žymeniu. Yra išleidęs keturias knygas. 1998 - atsiminimų apie tremtį knygą „Baikalo žvejys“. 2000 - „Ne vien duona“, 2005 - publicistikos knygą „Vynmedis ir jo šakelės“ (straipsniai religinėmis temomis, iškilių represijas patyrusių kunigų biografijos, pasakojimai apie gyvenimo kelyje sutiktus žmones), 2008 - knygą „Padraugaukime“ (laiškų knyga, joje tiek paties prelato, tiek jam rašyti laiškai – kunigų, giminių, likimo draugų, pažįstamų, jų tarpe Nijolės Bražėnaitės-Lukšienės-Paronetto).

Tai buvo nepaprastai šviesios sielos, reto širdingumo, plataus akiračio žmogus, pelnęs visų sutinkamų žmonių pagarbą ir meilę.

Laidotuvių Šv. Mišios bus aukojamos gegužės 6 d. (penktadienį) 12 val. Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčioje. Po Šv. Mišių prelatas amžinojo poilsio atguls šios bažnyčios šventoriuje.

Amžinąjį Atilsį duok mirusiam, Viešpatie!

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”