http://genocid.lt/centras/lt/2622/a/

„Dainavos apygardos partizanų takais“

Gegužės 15 d., sekmadienį, Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dieną, kviečiame dalyvauti pėsčiųjų žygyje Varėnos – Merkinės miškais, kur bus atidarytas naujas maršrutas „Dainavos apygardos partizanų takais“. Keliolikos kilometrų ilgio takai drieksis per vietoves, kuriose kovojo, buvo įsirengę bunkerius ir žuvo Dainavos apygardos Kazimieraičio rinktinės partizanai.


Šiuo renginiu prisiminsime ir pagerbsime partizanus ir visus kovotojus, žuvusius už Lietuvos laisvę. Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dieną tradiciškai minime trečiąjį gegužės sekmadienį.

PROGRAMA:

Gegužės 15 d., sekmadienis, Varėna, Varėnos - Merkinės miškas

11.00 val. Šv. Mišios už Lietuvos partizanus Varėnos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje
10.00-13.00 val. Lietuvos partizanų pagerbimo žygis (12km)

13.00 val. Partizanų pagerbimo ceremonija Dainavos apygardoje, Kazimieraičio rinktinės Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vytauto tėvūnijos vadavietėje. Vaizdo klipas

Sekite informaciją interneto svetainėse www.varena.lt, www.kam.lt, www.genocid.lt