2021 m. gruodžio 5 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139,  8 602 04547. El paštas centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Tarptautinė mokslinė konferencija „Polonika užsienio institucijose“

Konferencijos organizatoriai – Tautos atminties institutas (Instytut Pamięci Narodowej, IPN) ir Vyriausioji valstybės archyvų direkcija (Naczelna dyrekcja archiwów państwowych). Konferencijoje pranešimus skaitė 27 istorijos tyrėjai iš Argentinos, JAV, Pietų Afrikos Respublikos, Australijos, Kazachstano, Turkijos, Didžiosios Britanijos, Italijos, Ispanijos, Prancūzijos, Lenkijos ir Lietuvos.

Konferencijos metu buvo analizuojami įvairūs lenkų emigracijos, dar vadinamos Polonica, gyvenimo ir veiklos aspektai. Jie buvo atskleisti nagrinėjant kelias tematikas: pasaulio lenkų išeivijos visuomeninis ir kultūrinis gyvenimas (remiantis privačių ir valstybinių archyvų dokumentais), politinės lenkų emigracijos istorijos tyrėjo dirbtuvių specifika, Amerikos Polonijos archyvų tyrimų šaltiniai, politinė lenkų emigracija Prancūzijoje. Net trijose sesijose buvo gvildenamas lenkų emigrantų politinis palikimas, bylojantis tiltų tarp Rytų ir Vakarų tiesimą.

Konferencijoje dalyvavęs dr. Juozas Banionis perskaitė pranešimą „Politinių kontaktų tarp lietuvių ir lenkų emigrantų ženklai 1940–1990 m.“. Jame, remiantis šaltiniais esančiais Lietuvoje, buvo išnagrinėti lietuvių ir lenkų kontaktai Vakaruose trimis aspektais. Pirmasis aspektas – lietuvių išeivijos politinių lyderių susitikimai su Lenkijos vyriausybės egzilyje atstovais, antrasis – lietuvių emigrantų organizacijų keitimasis nuomonėmis su atitinkamomis lenkų institucijomis Vakaruose. Trečioji pranešimo dalis buvo skirta lietuvių išeivių bendravimo su garsiomis lenkų emigrantų asmenybėmis analizei.

Trečiąją konferencijos dieną buvo surengta ekskursija į du archyvus: Nacionalinį skaitmeninį archyvą (Narodowy Archiwum Cyfrowy) ir Naujųjų aktų archyvą (Archiwum Akt Nowych), kuris saugo dokumentus, datuojamus nuo 1918 m.


Parengė:
LGGRTC Istorinių tyrimų programų skyriaus
vyresnysis programų specialistas
Dr. Juozas Banionis


Konferencijos atidarymo momentas Konferencijos vietoje: šalia pačioje Varšuvos širdyje (Marszałkowska 21/25) įsikūrusio Tautos atminties instituto Janušo Kurtykos edukacinio centro Konferencijos, skirtos Polonikos istorijai, plakatas
© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”