2021 m. lapkričio 29 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139,  8 602 04547. El paštas centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Atminimo lenta

Į Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrą kreipėsi LPKTS Biržų filialo pirmininkė Danguolė Žiūkienė dėl Stepono Giedriko-Giriečio atminimo įamžinimo. Namas J. Janonio (buvusioje Dvareckienės) gatvėje, kuriame gimė šis partizanų vadas, neišlikęs, todėl pasiūlyta įamžinti jo atminimą ten, kur jis mokėsi.

S. Giedrikas mokėsi Biržų „Aušros“ pradžios mokykloje. Dėl minėto fakto patvirtinimo kreiptasi į Lietuvos centrinį valstybės archyvą. Gauta Biržų apskrities pradžios mokyklų fonde saugomų Biržų „Aušros“ pradžios mokyklos 1931–1932 m. m. ir 1935–1936 m. m. dienynų bylose esančių dalinių mokinių sąrašų, kuriuose minimas S. Giedrikas, kopijos. Taip pat 1939 m. birželio 10 d. registruotas S. Giedriko pradžios mokyklos baigimo pažymėjimas 1937–1941 m. Biržų „Aušros“ pradžios mokyklos baigimo pažymėjimų registracijos knygoje esančio dalinio mokinių sąrašo gautoje kopijoje.

2015 m. gruodžio 7 d. atminimo lenta Steponui Giedrikui-Giriečiui įrengta ant Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos senosios dalies pastato pagrindinio fasado. Lenta pagaminta iš rausvo granito, iškili, poliruota, jos viršutinėje dalyje iškalta knygos ir Vyčio kryžiaus kompozicija. Vyčio kryžius simbolizuoja mokytojus ir mokinius, kurie paliko mokslą – knygą ir išėjo ginti Lietuvos laisvę. Atminimo lentos autorius skulptorius Jonas Jagėla.

Prieiga internete

Parengė: LGGRTC Memorialinio departamento
Memorialinio meno ir ekspertizės skyriaus
Vyriausioji specialistė Dalia Urbonienė

 

Bendras atminimo lentos vaizdas. R. Trimonienės nuotr. Įrašo lentoje vaizdas. R. Trimonienės nuotr.
Atminimo lentos iškilmių vaizdas. Jaunųjų Lietuvos šaulių sąjungos narių rikiuotė. V. Kolonaitienės nuotr. Atminimo lentos iškilmių vaizdas. Iš dešinės: jaunieji šauliai, atminimo lentos autorius J. Jagėla, Memorialinio departamento direktorė Gintarė Jakubonienė, LPKTS valdybos narys Algirdas Blažys, S. Giedriko sūnėnas Algimantas Jukna, LPKTS Biržų filialo pirmininkė D. Žiūkienė, S. Giedriko dukra Aldona Sakalauskienė, žmona Liucija Ivaška, Alė Ivaška, Biržų r. meras Valdemaras Valkiūnas. V. Kolonaitienės nuotr.
© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”