http://genocid.lt/centras/lt/2584/a/

ORAHIS

2011 m. vasario 8–9 dienomis
įvyko tarptautinis seminaras
„Žodinės istorijos išsaugojimo patirtis ir perspektyvos“

Pagal seminare pateiktą medžiagą buvo paruoštos rekomendacijos ir priemonių planas:

"Europos nacizmo ir stalinizmo aukų žodinės istorijos rinkimo, saugojimo ir naudojimo gerosios praktikos vadovas".
(lietuvių kalba, .pdf)

"LGGRTC žodinės istorijos rinkimo, saugojimo ir naudojimo gerinimas. Rekomendacijos ir priemonių planas".
(lietuvių kalba, .pdf)Projekto informacija:

1. Seminaro dalyviai
2. Seminaro programa
3. Seminaro medžiaga
4. Organizacijos