2021 m. balandžio 19 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Genocidas ir rezistencija, 2005, Nr. 2(18)

     TURINYS –  CONTENTS

 STRAIPSNIAI –  ARTICLES

Vahagn Grigorian

Armėnų genocidas. Nusikaltimas, už kurį nenubausta

The Armenian Genocide. Unpunished Crimes

Kaspars Zellis, Dmitrij Olechnovič

Karikatūra laikraštyje „Tēvija“ 1941–1945 m.: kai kurie šaltinių mokslo kritikos klausimai

Caricature in the Newspaper „Tēvija“ (1941–1945). Some Questions of Source Criticism

Darius Juodis

Sovietinio saugumo veikla prieš lietuvių pabėgėlius Vokietijoje 1945–1950 m.

Soviet Security Operations Actions against Lithuanian Refugees in Germany in 1945–1950

Raminta Kšanytė

Sovietinės Lietuvos valdžios ir Pabaltijo karinės apygardos bei jos įgulų santykiai 1946–1962 m.

Relations between the Lithuanian Government and the Baltic Military District and its Garrisons in 1946–1962

KONFERENCIJOS – CONFERENCES

Arūnas Vyšniauskas

„Pirmoji sovietinė okupacija ir genocidas Lietuvoje 1940–1941 m.“
   Okupacinė patirtis ir Lietuvos istorijos konceptualizavimo problemos

STUDENTŲ STUDIJOS – STUDENTS’ RESEARCH

Kristina Ūsaitė

Kūrybinės sąjungos kaip ideologinės cenzūros mechanizmas Lietuvoje 1956–1980 m.

  Creative Union as the Mechanism of the Ideological Censorship in Lithuania in 1956–1980

IŠ ARCHYVŲ – FROM THE ARCHIVES

Aldona Vasiliauskienė

Arkivyskupas Mečislovas Reinys: laiškai iš Vladimiro kalėjimo

Archbishop Mečislovas Reinys: his Letters from the Vladimir Prison

RECENZIJOS – REVIEWS

Kristina Burinskaitė

A Handbook of the Communist Security Apparatus in East Central Europe 1944–1989, Warsaw, 2005, 352 p

KRONIKA –  CRONICALS

KNYGOS –  BOOKS

MŪSŲ AUTORIAI – OUR AUTHORS

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”