2021 m. sausio 21 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
PARTIZANŲ KOVOS SALAKO KRAŠTE
Vytauto apygardos Lokio rinktinės partizanai. Pirmoje eilėje iš kairės trečias – Vytautas Dručkus-Šernas; antroje eilėje iš kairės: antras – Alfredas Garnelis-Čigonas, trečias – Jonas Dudėnas-Vynas, ketvirtas – Vytautas Miškinis-Viesulas, penktas – Povilas Lukošiūnas-Žilvitis; trečioje eilėje iš kairės: ketvirtas – Petras Cicėnas-Žalgiris, penktas – Pranas Račinskas-Žaibas, šeštas – Balys Vaičėnas-Liubartas
Pirmyn »
Į galeriją
© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”