2021 m. rugsėjo 23 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Dainavos apygardos partizanų kovų takais
Kazimieraičio rinktinės Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vytauto tėvūnijos vadavietė ir Nemuno būrio bunkeris.

1949 m. Jakulių miške buvo įrengtas Dainavos apygardos partizano Kazimieraičio rinktinės Didžiojo Lietuvos kunigaikščio (DLK) Vytauto tėvūnijos vadavietės bunkeris. 1949 m. sausio 25 d. ankstesnėje vadavietėje žuvus tėvūnijos vadui Adolfui Baubliui-Merkiui, vadovavimą DLK Vytauto tėvūnijai perėmė jo pavaduotojas Vincas Kalanta-Nemunas.
Daugiau


Genio būrio partizanų bunkeris.

1951 m. Palkabalio miške buvo įrengtas Dainavos apygardos partizano Kazimieraičio rinktinės Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vytauto tėvūnijos Genio būrio partizanų bunkeris. Būrio pavadinimas kilo nuo jo vado Petro Vaitkaus, pasirinkusio Genio slapyvardį.
Daugiau


Kazimieraičio rinktinės Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vytauto tėvūnijos vadavietė ir Merkio būrio žūties vieta.

Palkabalio miške, 1948 m. pavasarį Merkio būrys įsirengė erdvų žeminės tipo bunkerį, kuriame galėjo gyventi iki penkiolikos kovotojų. Vieta buvo parinkta apgalvotai ir kruopščiai, kad užpuolimo atveju partizanai turėtų galimybę gintis ir saugiai pasitraukti iš apsupties. Bunkerio anga buvo prie pat kelio, kad žiemą sniege neliktų pėdsakų. Šiame bunkeryje įsikūrė DLK Vytauto tėvūnijos vadavietė.
DaugiauPlačiau apie Dainavos apygardą ir Pietų Lietuvos partizanų sritį:
LLKS organizacinė struktūra 1949-1950 metais
Laisvės kryžkelės. Dainavos apygarda
Laisvės kryžkelės. Pietų Lietuvos partizanų sritis
© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”