http://genocid.lt/centras/lt/2516/a/file=3582/

„LIONGINO BALIUKEVIČIAUS-DZŪKO ŽŪTIES VIETA“

Dainavos apygardos Kazimieraičio rinktinės DLK Vytauto tėvūnijos partizanai. Iš kairės: Marytė Budėnaitė-Birutė, Lionginas Baliukevičius-Dzūkas, Antanina Lukšytė-Milda, Sofija Budėnaitė-Ramunė, Adolfas Ramanauskas-Vanagas, Pranutė Korkutytė-Akacija. 1948 m.
« Atgal | Pirmyn »
Į galeriją