http://genocid.lt/centras/lt/2516/a/file=3578/

„LIONGINO BALIUKEVIČIAUS-DZŪKO ŽŪTIES VIETA“

Dainavos apygardos partizanai. Pirmoje eilėje: Kazimieraičio rinktinės štabo viršininkas Viktoras Kazlauskas-Vanagas ir Kazimieraičio rinktinės vadas Vaclovas Voveris-Žaibas. Antroje eilėje: Geležinio Vilko grupės būrio vadas Petras Savickas-Kregždė ir Dainavos apygardos vado adjutantas Lionginas Baliukevičius-Dzūkas. 1948 m.
« Atgal | Pirmyn »
Į galeriją