http://genocid.lt/centras/lt/2511/a/

Seminaras „Bendra istorija, skirtingi keliai: 100 valstybingumo metų“

2015 m. spalio 7–9 d. Rygoje vyko Latvijos okupacijos muziejaus organizuotas Nordplus projekto paruošiamasis seminaras-susitikimas „Bendra istorija, skirtingi keliai: 100 valstybingumo metų“. Jame dalyvavo Latvijos okupacijos, Suomijos Degerby Igor, Estijos okupacijų ir Estijos karo muziejų bei Lietuvos gyventojų genocido ir rezsitencijos tyrimo centro (LGGRTC) atstovai. LGGRTC atstovavo Atminimo programų skyriaus vyriausioji specialistė Raimonda Steiblytė ir Istorinių tyrimų programų skyriaus vyriausiasis specialistas dr. Darius Juodis.

Susitikimo metu buvo pristatyta Nordplus programa ir aptartos bendradarbiavimo galimybės įgyvendinant bendrą projektą. Tuo tikslu buvo organizuotos dirbtuvės, kurių metu apžvelgti aktualūs XX a. ir šiandienos klausimai, visuomenėje kylančios problemos. Dalyviams iš Latvijos, Estijos ir Suomijos pristatyta LGGRTC struktūra, veikla ir vykdomos edukacinės programos.

Vizito metu taip pat aplankyti Latvijos okupacijos ir Latvijos karo muziejai, dalyvauta ekskursijoje po Rygos senamiestį.


R. Steiblytė ir dr. D. Juodis Rygos senamiestyje Latvijos okupacijos muziejaus pastatas Dr. D. Juodis apžiūri Latvijos okupacijos muziejaus ekspozicijas