2021 m. spalio 25 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Tarptautinė romų holokausto aukų atminimo diena

2015 m. rugpjūčio 3 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) Genocido aukų muziejuje vyko Tarptautinei romų holokausto aukų atminimo dienai skirtas renginys, kurį organizavo LGGRTC ir VšĮ Romų visuomenės centras.

LGGRTC Genocido aukų muziejus, siekdamas priminti ilgaamžę romų bendruomenės istoriją Lietuvoje ir nacių okupacijos metais (1941–1944) vykdytą jų persekiojimą, specialiai šia proga parengė naują parodą, kurią išeksponavo vienoje iš buvusių KGB vidaus kalėjimo kamerų. Išraiškingose prieškario nuotraukose lankytojai gali pamatyti užfiksuotą romų gyvenimą Lietuvoje iki 1940-ųjų metų, o apie Antrąjį pasaulinį karą ir nacių vykdytą terorą liudija išlikę archyviniai dokumentai ir artimųjų išsaugotos nuotraukos. Pastarosiose – sušaudyti Pravieniškių priverčiamojo darbo stovykloje ar priverstiniams darbams į Vokietijos ir Prancūzijos koncentracijos stovyklas išvežti romai. Eksponuojami dokumentai ir fotografijos buvo gauti iš įvairių Lietuvos muziejų, archyvų ir privačių asmenų kolekcijų.

Renginys Genocido aukų muziejaus Konferencijų salėje buvo pradėtas tylos minute. Po jos susirinkusieji stebėjo dokumentinius kadrus iš 1998 m. nufilmuotų Lietuvos romų Zofijos Beresnevičiūtės-Sinkevičienės, Alekso Aleksandravičiaus ir Vlado Arlausko atsiminimų, kuriuos minėjimui paskolino JAV Holokausto memorialinis muziejus Vašingtone. Vėliau žodį tarė LGGRTC generalinė direktorė Teresė Birutė Burauskaitė. Ji vylėsi, kad muziejaus parengta paroda ir romų holokausto atminimui skirtas renginys pasitarnaus geresniam lietuvių ir romų tarpusavio supratimui. VšĮ Romų visuomenės centro direktorė Svetlana Novopolskaja sakė, kad Lietuvos romų bendruomenė jau kelintus metus iš eilės mini Tarptautinę romų holokausto aukų atminimo dieną ir dėkojo už paramą valdiškoms bei visuomeninėms institucijoms, visiems draugams ir rėmėjams. Renginyje dalyvavęs istorikas Ilja Lempertas nušvietė susirinkusiesiems žydų ir romų genocido panašumus ir skirtumus. Jis išreiškė apgailestavimą, jog apie romų genocidą labai mažai žinoma ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Romų kultūros Lietuvoje tyrinėtoja, antropologė Aušra Simoniukštytė kalbėjo apie trauminę romų patirtį, atsispindinčią per jų prisiminimus, kurie labai skiriasi nuo lietuvių tremtinių prisiminimų, o Vilniaus čigonų bendrijos pirmininkas Stepas Visockis atviravo, kad persekiojimą nacių okupacijos metais patyrė ir jo šeima. Minėjimo metu taip pat koncertavo romų mergaitė Zelma Marcinkevič, atlikusi dainą „Nežadinkit jauno vaikino“. Renginį užbaigė Genocido aukų muziejaus Istorijos skyriaus vedėja Ramunė Driaučiūnaitė, pakvietusi visus apžiūrėti naująją parodą.


Renginio dalyviai žiūri filmuotus atsiminimus Kalba LGGRTC generalinė direktorė T. B. Burauskaitė Į susirinkusiuosius kreipiasi S. Novopolskaja
Jausmingą romų dainą atlieka Z. Marcinkevič Genocido aukų muziejaus vadovas Eugenijus Peikštenis dėkoja A. Simoniukštytei už dalyvavimą renginyje Renginio dalyviai susipažįsta su paroda
© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”