2021 m. spalio 25 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Atminimo ženklo atidengimas

2015 m. birželio 19 d. Lazdijų r. Seirijų sen. Bagdononių k. buvo atidengtas ir pašventintas atminimo ženklas, skirtas 1951 m. gruodžio 26 d. žuvusiems Dainavos apygardos Šarūno rinktinės Mindaugo tėvūnijos partizanams atminti.

Renginys prasidėjo šv. Mišiomis Seirijų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčioje. Mišias už Bagdononių k. žuvusius partizanus aukojo Seirijų parapijos klebonas Vitas Eidukaitis.

Vėliau visi renginio dalyviai vyko į Bagdononių k., kur buvo atidengtas ir pašventintas Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro lėšomis pastatytas atminimo ženklas. Jo įrengimą inicijavo Monika Daugirdienė, Danutė Saliklytė-Rudzikienė ir Lazdijų rajono savivaldybės administracija. Ženklas žymi vietą, kur 1951 m. gruodžio 26 d., bandydami prasiveržti iš apsupties, kautynėse su čekistine kariuomene žuvo Dainavos apygardos Šarūno rinktinės partizanai: rinktinės vadas Alfonsas Petruškevičius-Rimvydas, Mindaugo tėvūnijos vadas Jonas Uzdila-Vieversys, Mindaugo tėvūnijos 1-ojo būrio vadas Algirdas Marcinkevičius-Laimė, Jurgis Adomavičius-Artojas ir Vladas Jarmala-Ąžuolas.

Atminimo ženklą pašventino Seirijų parapijos klebonas V. Eidukaitis. Tylos minute ir susikaupimu buvo pagerbti žuvusieji už Lietuvos laisvę. Kalbėjo Lazdijų rajono savivaldybės mero pavaduotojas Gintautas Salatka, tarybos nariai Janina Ražukienė ir Ričardas Dulskas, Steponas Jurčiukonis, druskininkietis Vladislovas Kleinotas, žuvusio partizano Jurgio Adomavičiaus pusbrolis Juozas Jurčiukonis, Seirijų seniūnijos darbuotoja Lina Sakalauskienė ir seirijietė Ona Pušneraitienė. Renginyje dalyvavo Seirijų A. Žmuidzinavičiaus gimnazijos moksleiviai, susirinkusiesiems koncertavo Seirijų moterų ansamblis, Barčių moterų ansamblis ir Laisvės kovų dainų ansamblis „Žilvitis“. Renginį vedė aktyvi visuomenininkė Nijolė Lepeškienė. Po renginio jo dalyviai vaišinosi sumuštiniais ir žiūrėjo dokumentinį filmą apie partizanų vadą Vaclovą Voverį-Žaibą.


Seirijų parapijos klebonas V. Eidukaitis šventina atminimo ženklą Renginio Bagdononių kaime akimirka
© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”