2021 m. spalio 25 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Politinių represijų aukų atminimo dienos Karagandoje

2015 m. gegužės 29–birželio 3 d. Lietuvos Respublikos delegacija, vadovaujama Lietuvos Respublikos Seimo nario Donato Jankausko, dalyvavo Karagandoje (Kazachstano Respublika) vykusiuose Politinių represijų aukų atminimo dienos renginiuose. Delegaciją sudarė įvairių institucijų atstovai: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) generalinė direktorė Teresė Birutė Burauskaitė, Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Pilietybės reikalų skyriaus vedėja Daiva Vėžikauskaitė, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinio būsto skyriaus vyriausioji specialistė Dana Miškinienė, Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinės aprėpties ir bendruomenių programų skyriaus vedėjo pavaduotoja Dalia Matulytė bei šio skyriaus vyriausioji specialistė Rima Gudelytė, koordinuojanti politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą programos įgyvendinimą.

Politinių represijų aukų atminimo dieną, gegužės 31-ąją, delegacijos nariai, lydimi Lietuvos ambasadoriaus Kazachstano Respublikoje Vytauto Naudužo, antrojo sekretoriaus dr. Eduard Mažul, ekonomikos atašė Adomo Dovalgos bei Karagandos lietuvių bendruomenės „Lituanica“ pirmininko ir Lietuvos garbės konsulo Kazachstane Vitalijaus Tvarijono, dalyvavo politinių represijų aukų memorialinėse kapinėse Spaske vykusiame oficialiame minėjime. Buv. lagerio kapinių vietoje skirtingų tautybių sovietinio režimo aukoms dabar pastatyta daugiau nei dvidešimt įvairių šalių paminklų, tarp jų – ir paminklas Karlage kentėjusiems ir žuvusiems lietuviams (atidengtas 2004 m., autorius – architektas Algis Vyšniūnas). Minėjime dalyvavo Lietuvos, Latvijos, Estijos, Ispanijos, Prancūzijos, Vatikano, Rumunijos, Pietų Korėjos diplomatai, Kazachstano Respublikos užsienio reikalų ministerijos, vietos administracijos atstovai, buvę politiniai kaliniai ir jų artimieji. Maldas už politinių represijų aukas skaitė musulmonų, pravoslavų ir katalikų dvasininkai, prie paminklų buvo padėtos gėlės.

Tą pačią dieną delegacijos nariai susitiko su Karagandos srities maslichato sekretoriumi Nurlanu Dulatbekovu ir Kazachstano liaudies mažosios Asamblėjos atstovais. Susitikimo metu daug kalbėta apie istorinės atminties svarbą ir jaunimo auklėjimą. LGGRTC generalinė direktorė T. B. Burauskaitė supažindino susirinkusiuosius su lietuvių kalinimu Kazachstano lageriuose, R. Gudelytė pristatė politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą programą.

Vizito Kazachstane metu delegacija taip pat susitiko su Astanos ir Karagandos lietuvių bendruomenėmis, konsultavo jas aktualiais pilietybės, valstybės paramos grįžtantiems politiniams kaliniams ir tremtiniams, būsto įsigijimo, darbo, socialinio aprūpinimo, sveikatos apsaugos, mokslo ir kt. klausimais.

Birželio 2 d. delegacijos nariai susipažino su Politinių represijų aukų atminimo muziejumi Dolinkoje bei apsilankė Karagandos Bolašako universitete. Svečiai iš Lietuvos susitiko su Universiteto atstovais, su kuriais kalbėjosi apie universiteto veiklą, mokslinio tyrimo projektą „Karlagas“. Susitikimo metu jiems buvo pristatytos projekto metu išleistos knygos, aptartos tolimesnio bendradarbiavimo galimybės.


Būrelis lietuvių prie tautiečiams skirto paminklo Spaske Lietuvos delegacijos vadovas D. Jankauskas įteikia dovanas Karagandos srities akimui Nurmuchambetui Abdibekovui Apskritojo stalo diskusija pas Karagandos srities maslichato sekretorių Nurlaną Dulatbekovą
T. B. Burauskaitė pristato pranešimą apie Kazachstano lageriuose kalintus lietuvius Lietuvių delegacija ir juos lydintis V. Tvarijonas prie Politinių represijų aukų atminimo muziejaus Dolinkoje Susitikimas su Karagandos Bolašako universiteto atstovais
© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”