2021 m. spalio 25 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
UNESCO programa „Pasaulio atmintis“

2015 m. gegužės 21 d. į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ Lietuvos nacionalinį registrą buvo įrašyti septyni nauji objektai. Vienas jų – dokumentai ant beržo tošies (Sibiro tremtinių laiškai), saugomi Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) Genocido aukų muziejuje.

Iškilmingas renginys, kuriame dalyvavo LGGRTC generalinė direktorė Teresė Birutė Burauskaitė, Memorialinio departamento direktoriaus pavaduotojas ir Genocido aukų muziejaus vadovas Eugenijus Peikštenis ir Genocido aukų muziejaus Istorijos skyriaus vedėja Ramunė Driaučiūnaitė, vyko Lietuvos Respublikos Prezidentūros Kolonų salėje. Jo metu buvo paskelbti visi nauji į registrą įrašyti dokumentinio paveldo objektai, iš kurių keturi – nacionalinės, trys – regioninės reikšmės. Juos saugančių atminties institucijų atstovai trumpai pristatė objektus, papasakojo apie jų išskirtinumą ir reikšmę, sukūrimo aplinkybes.

Genocido aukų muziejuje saugomus 1942–1950 m. dokumentus ant beržo tošies pristatė E. Peikštenis. Pasak jo, ant beržo tošies rašyti Sibiro tremtinių laiškai – gyvi atskirų žmonių, o per jų patirtį – ir visos lietuvių tautos likimo liudininkai. Juose atsispindi ne tik sunkios tremtinių ar lageriuose įkalintų žmonių gyvenimo sąlygos, bet ir jų puoselėtos vertybės.

Šventinę ceremonijos nuotaiką kūrė Valstybinio Vilniaus kvarteto atliekama muzika, ceremonijos dalyvius sveikino Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos generalinė sekretorė dr. Marija Drėmaitė, Respublikos Prezidentės vyriausioji patarėja dr. Rūta Kačkutė, kultūros viceministras dr. Romas Jarockis, Latvijos nacionalinės UNESCO komisijos generalinė sekretorė Dagnija Baltina, Nacionalinio komiteto „Pasaulio atmintis“ pirmininkė Jolita Steponaitienė. Institucijų, kurių saugomi objektai buvo įrašyti į programos „Pasaulio atmintis“ Lietuvos nacionalinį registrą, atstovams buvo įteikti registro liudijimai.


E. Peikštenis pristato dokumentus ant beržo tošies Bendra renginio dalyvių nuotrauka Registro liudijimas
© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”