2021 m. spalio 25 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Renginiai Švedriškės kaime

2015 m. gegužės 17 d., Lietuvoje minint Kariuomenės ir visuomenės vienybės ir partizanų pagerbimo dieną, Ignalinos r. Kazitiškio sen. Švedriškės k. buvo iškilmingai perlaidoti trys Ignalinos krašto partizanai. Jų palaikai buvo rasti 2014 m. rugsėjo mėn., kai Ignalinos r. Miškiniškių k. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) užsakymu buvo atlikti žvalgomieji archeologiniai tyrimai. Nustatyta, kad 1944 m. gruodžio 28 d. minėtame kaime per okupacinės sovietų kariuomenės antpuolį žuvo grupė partizanų. Dalį žuvusiųjų palaidojo artimieji, o dalis neatpažintų partizanų buvo palaidoti toje pačioje sodyboje, kur jie ir žuvo. Nors rastus palaikus ištyrė teismo medicinos ekspertai, jų tapatybės taip ir nepavyko nustatyti. Simbolinę Partizanų pagerbimo dieną žuvusių partizanų palaikai atgulė Švedriškės kaimo kapinėse.

Iškilmingoje ceremonijoje dalyvavo vietos bendruomenė, savivaldybės, seniūnijos, įvairių organizacijų ir LGGRTC atstovai – generalinė direktorė Teresė Birutė Burauskaitė, Memorialinio departamento direktorė Gintarė Jakubonienė, Memorialinio departamento direktoriaus pavaduotojas ir Genocido aukų muziejaus vadovas Eugenijus Peikštenis.

Atsisveikinimas su žuvusiaisiais vyko Švedriškės bažnyčioje. Šv. Mišias aukojo Švedriškės klebonas Egidijus Vijeikis, Mielagėnų klebonas Marijonas Savickas ir svečias iš Utenos – dekanas Henrikas Kalpokas. Po šv. Mišių bažnyčioje vyko minėjimas, kurį vedė kraštietis Rimantas Klimas. Iš pradžių kraštotyrininkas Laimonas Abarius papasakojo apie partizanų žūties aplinkybes. Vėliau prisiminimais dalijosi gyva tų laikų liudininkė, partizanų ryšininkė Ona Laurinėnienė. Žodį tarė Ignalinos rajono meras Henrikas Šiaudinis, LGGRTC generalinė direktorė T. B. Burauskaitė, kaimo bendruomenės „Švedriškės santalka“ pirmininkas Antanas Jurgelėnas, kiti garbūs asmenys. Giedojo Ignalinos kultūros ir sporto centro vokalinis ansamblis „Iš širdies“ (vad. Loreta Kuksėnienė).

Po minėjimo karstai su žuvusiųjų palaikais buvo išlydėti į šalia esančias Švedriškės kapinaites. Buvo iššautos trys salvės ir sugiedotas Lietuvos valstybės himnas. Ant žuvusiųjų palaikus priglaudusio kapo pastatyti trys kryžiai.

Pasibaigus iškilmingai ceremonijai Švedriškės bendruomenės namų salėje buvo išdalintos Ignalino rajono savivaldybės ir LGGRTC padėkos, buvo rodomi dokumentiniai filmai ir vyko šiltas bendravimas prie arbatos puodelio.


Garbės sargyba prie žuvusiųjų karstų Švedriškės bažnyčioje Aukojamos šv. Mišios Kalba Ignalinos rajono meras H. Šiaudinis
Žodį taria LGGRTC generalinė direktorė T. B. Burauskaitė Laidotuvių procesija pajuda iš bažnyčios Žuvusių partizanų karstai nešami į kapines
Atsisveikinimas su žuvusiaisiais kapinėse Šviežiai supiltas partizanų kapas LGGRTC generalinė direktorė T. B. Burauskaitė įteikia padėką kraštotyrininkui L. Abariui
© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”