2018 m. balandžio 24 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
2005 m. atmintinos datos (archyvas)

Atmintinos datos

 • 2005 m. vasario 7 d. sukanka 60 m. kaip Trakų r. Onuškio vlsč. įvyko Miguičionių kautynės, po kurių NKVD sudegino 15 Miguičionių k. sodybų ir nužudė 11 taikių kaimo gyventojų.
 • 2005 m. vasario 9 d. sukanka 55 metai kaip 1950 m. vasario 9 d. Vilkaviškio apskrityje, Gižų valsčiuje, Vižaidų kaime išduoti MGB agento žuvo Tauro apygardos Vytauto rinktinės vadas, vienas pirmųjų partizanų vadų ir apygardos kūrėjų Vytautas Gavėnas-Vampyras, vado adjutantas V. Ališauskas-Klaidas ir rinktinės žvalgybos skyriaus viršininkas A. Švedas-Radastas.
 • 2005 m. vasario 28 d. sukanka 60 metų kaip Merkinės valsčiuje įvyko Panaros kautynės.
 • 2005 m. kovo 12 d. sukanka 60 metų kaip Labanoro girioje įvyko Kiauneliškio kautynės.
 • 2005 m. kovo 17 d. sukanka 40 metų kaip žuvo paskutinysis partizanas Antanas Kraujelis.
 • 2005 m. kovo 27 d. sukanka 60 metų kaip Panevėžio apskrityje įvyko Ažagų-Eimuliškių kautynės (žuvo apie 70 partizanų ir 400 Vetrovo divizijos kareivių).
 • 2005 m. balandžio 9 d. konferencija „Lietuvos laisvės armija, 1941–1944–1953“.
 • 2005 m. balandžio 17 d. sukanka 60 metų kaip Anykščių r. Svėdasų vlsč. Vilkabrukių k. įvyko kautynės, kurių metu žuvo 12 partizanų.
 • 2005 m. gegužės 16 d. sukanka 60 metų kaip Simno valsčiuje įvyko Kalniškės mūšis.
 • Trečiasis gegužės sekmadienis – Partizanų diena
 • 1940 m. birželio 15 d. Sovietų Sąjunga okupuoja Lietuvą – Okupacijos ir genocido diena.
 • 1941 m. birželio 14 d. – masinis Lietuvos gyventojų trėmimas. Gedulo ir vilties diena.
 • 2005 m. birželio 14 d. Daugų vlsč., Alytaus aps. įvyko Varčios kautynės.
 • 2005 m. birželio 19 d. sukanka 55 metai, kai kautynėse prie Buveinių ežero žuvo 11 partizanų.
 • 1950 m. birželio 22 d. Vilkaviškio apskrityje, Pilviškių vls., Žiūrų - Gudelių km. Išduotas žuvo Tauro apygardos Vytauto rinktinės vadas A. Matusevičius-Neptūnas ir trys kovotojai.
 •  1950 m. birželio 24 d. Žaliamiškyje, prie Leipalingio ir Merkinės valsčių ribos išduotas MGB agento žuvo Dainavos apygardos vadas Lionginas Baliukevičius-Dzūkas.
 • 1950 m. liepos 5 d. Panevėžio apskrityje, Vadoklių valsčiuje, Kačėniškių miške išduoti žuvo Vyčio apygardos vadas Alfonsas Smetona-Žygaudas, apygardos ūkio skyriaus viršininkas Alfonsas Gritėnas-Skalikas ir apygardos štabo sekretorė Bronė Tarutytė-Berniukas.
 • 1945 m. liepos 19 d. Marijampolės valsčiuje, Skardupių klebonijoje įkurtas Tauro apygardos štabas. Oficiali Tauro apygardos įkūrimo data – 1945 m. rugpjūčio 15 d.
 • 1945 m. liepos 22 d. Kelmės valsčiuje įvyko Virtukų kautynės.
 • 1950 m. liepos 22 d. Ariogalos rajone, Daugeliškių miške (netoli Bersėno sodybos) LLKS štabo būstinėje išduotas žuvo LLKS vyriausiosios vadovybės narys Leonas Grigonis-Užpalis ir dar keturi partizanai.
 •  1945 m. rugpjūčio 5–9 d. Marijampolės apskrityje, Gudelių valsčiuje įvyko Palių mūšis.
 • 1945 m. rugpjūtį įkurta 4-oji LLA Vytauto apygarda.
 • 1950 m. rugsėjį žuvo Tauro apygardos Žalgirio rinktinės vadas ltn. Feliksas Žindžius-Tigras.
 • 1950 m. spalio 3 d. Tauragės apskrityje, Žygaičių miškuose atskraidinti iš Vakarų parašiutais nusileido Juozas Lukša-Skrajūnas, B. Trumpys-Rytis ir K. Širvys-Sakalas.
 • 1945 m. gruodžio 1 d.Utenos apskrities Biliakiemio kaime žuvo l.e. Vytauto apygardos vado pareigas Vladas Mikulėnas.
 • 1950 m. balandžio 12 d. Utenos apskrityje, Leliūnų valsčiuje, Baltamiškio kaime išduotas žuvo RL sr. Visuomeninio skyriaus viršininkas, „Aukštaičių kovos“ laikraščio redaktorius Bronius Kazickas-Saulius, Krivaitis, Vakaris.  

Sukaktys:

 • 2005 metų vasario 20 dieną sukanka 85 metai kaip Šakių apskrityje, Lukšių miestelyje gimė Tauro apygardos vadas Aleksandras Grybinas-Faustas.
 • 2005 metų rugpjūčio 1 d. sukanka 85 metai kaip Kauno apskrityje, Čekiškės valsčiuje, Vencloviškių kaime gimė Viktoras Vitkauskas-Saidokas, Karijotas – Tauro apygardos vadas.
© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”