http://genocid.lt/centras/lt/2462/a/

Atlaso „Šiaurės rytų Lietuvos partizanų sritis“ pristatymas

2015 m. balandžio 28 d., vykstant Nacionalinei bibliotekų savaitei, Pasvalio Mariaus Katiliškio viešojoje bibliotekoje buvo pristatyta Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) parengto atlaso „Šiaurės rytų Lietuvos partizanų sritis“ pirmoji dalis.

Prieš renginį Bibliotekos salėje susirinkusiems žiūrovams buvo demonstruojamas nacionalinio mokinių konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ dalyvių piešinių suktukas. LGGRTC vyriausioji viešųjų ryšių specialistė Vilma Juozevičiūtė pasidžiaugė, kad LGGRTC rengiamas konkursas skaičiuoja jau šešioliktus metus, o jam buvo sukurta labai populiariais tapusių kūrinių, pvz., Ievos Narkutės daina „Raudoni vakarai“. Vėliau renginio dalyviams buvo parodytas trumpas dokumentinis filmukas „Partizaninis karas Lietuvoje 1944–1953 m.“ Po jo peržiūros atlaso „Šiaurės rytų Lietuvos partizanų sritis“ atsakingoji redaktorė, LGGRTC Istorinių tyrimų programų skyriaus vedėja Edita Jankauskienė apibūdino leidiniui naudotus šaltinius ir išlikusius represinių struktūrų dokumentus. Atminimo programų skyriaus vyriausioji programų specialistė Rūta Trimonienė trumpai apžvelgė Pasvalio krašte vykusį partizaninį pasipriešinimą, paminėjo iš jo kilusius iškilius partizanus Julijoną Būtėną, Bronių Krivicką, Joną Misiūną-Žalią Velnią. Leidinio sudarytojos dėkojo visiems pasvaliečiams, padėjusiems rinkti duomenis, o ypač – istorikui Gražvydui Balčiūnaičiui. Renginyje taip pat dalyvavo ir žodį tarė Pasvalio rajono savivaldybės mero pavaduotojas Povilas Balčiūnas, o partizanų vado Povilo Žilio-Klevo pusbrolis Povilas Zigmantavičius, pasinaudodamas proga, dovanojo Pasvalio krašto muziejui P. Žiliui po mirties skirtą apdovanojimą – Vyčio kryžiaus ordino Komandoro kryžių.


Kalba leidinio atsakingoji redaktorė E. Jankauskienė R. Trimonienė įteikia leidinį G. Balčiūnaičiui Į susirinkusiuosius kreipiasi mero pavaduotojas P. Balčiūnas