2021 m. spalio 25 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Partizano Antano Kraujelio žūties 50-ųjų metinių minėjimas

2015 m. kovo 22 d. Utenoje ir Utenos rajone vyko paskutiniojo Aukštaitijos partizano Antano Kraujelio žūties 50-ųjų metinių minėjimas. Renginys prasidėjo šv. Mišiomis Utenos Kristaus Žengimo į dangų bažnyčioje. Po jų Utenio aikštėje buvo padėtos gėlės prie Vytauto apygardos partizanams skirto paminklo. Vėliau renginys persikėlė į Antano Kraujelio žūties vietą Papiškių kaime, kur prie paminklinio akmens vyko iškilmingas minėjimas. Pasveikinęs į renginį susirinkusius dalyvius, Utenos rajono meras Alvydas Katinas sakė, kad A. Kraujelis kovojo ir žuvo už laisvę, kuri yra vertesnė net už žmogaus gyvybę. A. Kraujelio įamžinimui skirto labdaros ir paramos fondo vadovas Vilius Maslauskas perskaitė susirinkusiesiems Lietuvos partizanų priesaikos žodžius, kuriais savo gyvenime vadovavosi ir paskutinysis Aukštaitijos partizanas. Vėliau kalbėjo uteniškių į Lietuvos Respublikos Seimą išrinkta Milda Petrauskienė, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis, Kovo 11-osios Nepriklausomybės Akto signataras Algirdas Endriukaitis, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) generalinė direktorė Teresė Birutė Burauskaitė, Lietuvos Respublikos Seimo narys ir Pasipriešinimo okupaciniams režimams dalyvių ir nuo okupacijų nukentėjusių asmenų teisių ir reikalų komisijos pirmininkas Vytautas Saulis, A. Kraujelio žmona Janina Snukiškytė ir sesuo Janina Šyvokienė.

T. B. Burauskaitė savo kalboje priminė, jog būta bandymų apjuodinti A. Kraujelio atminimą ir reikalauta, jog iš jo būtų atimtas kario savanorio statusas. Tačiau, kaip sakė LGGRTC generalinė direktorė, faktai rodo ką kita. Būdamas blogas žmogus, A. Kraujelis nebūtų pajėgęs išbūti kovotoju septyniolika metų. Visus tuos metus jį slėpė ir rėmė vietos žmonės.

Susirinkusiesiems dainavo Lietuvos mokslų akademijos mišrus choras, grojo Lietuvos kariuomenės orkestras. Renginio pabaigoje eiles deklamavo Utenos kultūros centro Vaikų teatro studijos nariai. Minėjimo dalyviai padėjo prie paminklo gėlių.

Po renginio nuo šalčio sužvarbusius jo dalyvius šauliai vaišino karšta koše ir arbata.


Partizanų pagerbimas Utenos Utenio aikštėje Prie mikrofono – V. Landsbergis Kalba T. B. Burauskaitė
Minėjimo dalyviai su gėlėmis A. Kraujelio atminimą pagerbia T. B. Burauskaitė ir LGGRTC vyr. viešųjų ryšių specialistė V. Juozevičiūtė Gėlės prie paminklinio akmens
© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”