2021 m. spalio 25 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Vizitas į gimnaziją Hiutenfelde (Vokietija)

2015 m. kovo 3–4 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) Istorinių tyrimų programų skyriaus vedėja Edita Jankauskienė, vyriausiasis specialistas Darius Juodis ir LGGRTC viešųjų ryšių vyriausioji specialistė Vilma Juozevičiūtė svečiavosi Vasario 16-osios gimnazijoje Hiutenfelde (Vokietija). LGGRTC darbuotojai atvyko į Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 25-mečiui skirtą renginį „Prakalbinta praeitis“, kuris buvo organizuotas bendradarbiaujant su gimnazijos direktore Janina Vaitkiene.

Pirmąją viešnagės dieną V. Juozevičiūtė ir E. Jankauskienė gimnazijos mokiniams vedė netradicines pamokas apie vaikus tremtyje, tremties ir sovietinių lagerių skirtumus, rodė LGGRTC dokumentinį filmą „1941 metų tremtis vaikų akimis“. Salėje, kurioje vyko užsiėmimai, buvo išeksponuota LGGRTC Genocido aukų muziejaus parengta kilnojamoji paroda „Krepšinis sovietų lageriuose ir tremtyje“. Kitą dieną, vilkėdamas partizanine uniforma, užsiėmimus apie partizaninį karą ir jo rekonstrukcijas gimnazistams vedė D. Juodis. Gimnazijos anglų kalbos mokytojos Marytės Dambriūnaitės-Šmitienės siūlymu, po vieno iš užsiėmimų mokiniai ir LGGRTC darbuotojai aplankė Hiutenfeldo kapinėse esantį buvusio gimnazijos mokytojo Vytauto Svilo (1925–1992) kapą. Įdomu, kad prieš atvykdamas į Vokietiją V. Svilas buvo partizanų ryšininku, Vorkutos lagerių kaliniu ir net lageryje suburtos lietuvių krepšinio komandos kapitonu. Taip visos netradicinių pamokų temos, su kuriomis siekė supažindinti į gimnaziją atvykę LGGRTC darbuotojai, persipynė vieno visiems gerai žinomo žmogaus likime.

Antrąją viešnagės dieną taip pat vyko susitikimas su vietos lietuvių bendruomene. V. Juozevičiūtė pristatė atvežtą parodą, o D. Juodis skaitė paskaitą apie sovietinio saugumo veiklą Vokietijoje. Vakaro dalyviai buvo labai susidomėję jo pasakojimu, uždavė nemažai klausimų, dalijosi savo prisiminimais bei mintimis. Pasibaigus renginiui niekas neskubėjo skirstytis, o maloniai pažinčiai įamžinti buvo padaryta bendra nuotrauka.


E. Jankauskienės vedamos pamokos akimirka D. Juodis su mokiniais prie mokytojo V. Svilo kapo D. Juodis aiškina apie partizanų skiriamuosius ženklus
D. Juodis su mokiniais prie kilnojamosios parodos stendų Akimirka iš susitikimo su lietuvių bendruomene LGGRTC darbuotojų ir vietos lietuvių nuotrauka atsiminimui
© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”