http://genocid.lt/centras/lt/2400/a/

Leidinio pristatymas Panevėžio rajono Ramygalos kultūros centre

2015 m. sausio 23 d. vyko leidinio „...pergyventų jausmų atogarsis: partizano Balčio dienoraštis, laiškai ir eilėraščiai“ pristatymas Panevėžio rajono Ramygalos kultūros centre. Ramygaloje šis renginys buvo ypač lauktas, nes Vyčio apygardos partizano Balčio dienoraštyje aprašomi jos apylinkėse vykę įvykiai, o ir pati dienoraščio kopija, paskatinusi leidinio atsiradimą, yra saugoma Ramygalos gimnazijos muziejuje. Specialiai leidinio pristatymui Ramygalos mėgėjų teatro „Ąžuolynė“ artistai ir kitų Ramygalos kultūros centro meno kolektyvų nariai, vadovaujami meno vadovės Audronės Palionienės, parengė teatrinę kompoziciją, paremtą partizano Balčio dienoraščiu. Jų kūrybiškumas sužavėjo ne tik Kultūros centro salėje susirinkusius ramygaliečius, bet ir į renginį atvykusį leidinio sudarytoją Vaclovą Slivinską ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) darbuotojas.

Pasibaigus vaidinimui Ramygalos kultūros centro vadovė Loreta Kubiliūnienė pristatė susirinkusiesiems LGGRTC vyr. viešųjų ryšių specialistę Vilmą Juozevičiūtę, kuri supažindino renginio dalyvius su LGGRTC veikla, publikuojamais leidiniais bei Kultūros centro salėje eksponuojama Genocido aukų muziejaus paroda partizanine tematika „Ir jie mokėjo džiaugtis...“ Vėliau apie partizano Balčio dienoraštį pasakojo leidinio sudarytojas V. Slivinskas. Jis atskleidė partizano Balčio tapatybės paieškų istoriją ir tai, ką jam pavyko sužinoti apie šį partizaną, kurio tikrasis vardas Albinas Bilinkevičius. Renginyje taip pat dalyvavo Ramygalos gimnazijos muziejaus vadovė Irena Zubauskienė, papasakojusi renginio dalyviams, kaip į jos vadovaujamą muziejų pateko A. Bilinkevičiaus-Balčio rankraščių kopijos, ir pristačiusi kitus muziejuje saugomus istorijos šaltinius. Renginio pabaigoje savo mintimis dar pasidalijo ramygaliečių klubo „Žarčių liepsnelės“ pirmininkas Vincas Šidlauskas.


Sustabdyta teatrinės kompozicijos akimirka Kalba leidinio sudarytojas V. Slivinskas, dešinėje – kultūros centro vadovė L. Kubiliūnienė Ramygalos gimnazijos muziejaus vadovė I. Zubauskienė