http://genocid.lt/centras/lt/2398/a/file=3504/

Lietuvos partizanas Antanas Kraujelis-Siaubūnas

Vytauto apygardos Liūto būrio partizanai. Sėdi iš kairės: Bronius Raškevičius-Tauras, Antanas Kraujelis-Siaubūnas. Stovi iš kairės: Justinas Apacianka-Viesulas, būrio vadas Henrikas Ruškulis-Liūtas, Danielius Bružas-Atlantas ir Bronius Kemeklis-Kerštas. Apie 1950 m. Iš Genocido aukų muziejaus
Pirmyn »
Į galeriją