2021 m. spalio 25 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Leidinio pristatymas

2015 m. sausio 20 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) parengtas leidinys „...pergyventų jausmų atogarsis: partizano Balčio dienoraštis, laiškai ir eilėraščiai“ buvo pristatytas panevėžiečiams. Į Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Konferencijų salę susirinko Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės karininkai, buvę politiniai kaliniai ir tremtiniai, žinomi politikos bei visuomenės veikėjai. Giedrės Baltuškienės vadovaujamas Panevėžio politinių kalinių ir tremtinių mišrus choras „Likimai“ atliko susirinkusiesiems kelias dainas. Antano Paulavičiaus sukurtą partizanų himną renginio dalyviai išklausė pagarbiai atsistoję.

Knygos pristatymą jautriai ir profesionaliai vedė bibliotekos darbuotoja Albina Saladūnaitė. Pirmiausia žodis buvo suteiktas knygos sudarytojui Vaclovui Slivinskui, kuris papasakojo, kaip Ramygalos gimnazijos muziejuje pastebėjo partizano Balčio dienoraščio kopijas, kaip, susidomėjęs jomis, ėmėsi autoriaus tapatybės paieškų ir kaip galiausiai jam pavyko nustatyti, kad šis partizanas yra Albinas Bilinkevičius, kilęs iš Ukmergės r. Kanciškių kaimo. LGGRTC vyr. specialistas ir Lietuvos istorijos instituto doktorantas Darius Juodis savo kalboje analizavo skirtinguose partizanų dienoraščiuose glūdinčią informaciją. Trumpą žodį tarė ir renginyje dalyvavęs žinomas kraštotyrininkas panevėžietis Romas Kaunietis, kurio sukauptoje partizanų nuotraukų kolekcijoje pavyko rasti ir vienintelę iki šiol turimą A. Bilinkevičiaus fotografiją.

Pasibaigus knygos pristatymui V. Slivinskas bendravo su renginio dalyviais ir dalijo autografus.


Susirinkusiesiems koncertuoja choras „Likimai“ Pristatoma knyga Renginio vedėja Albina Saladūnaitė
Kalba knygos sudarytojas Vaclovas Slivinskas Į renginio dalyvius kreipiasi istorikas Darius Juodis Salėje susirinkę panevėžiečiai
© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”