2021 m. lapkričio 29 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139,  8 602 04547. El paštas centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Vytautas Smitrius
IN MEMORIAM

Vytautas Smitrius (1927 10 18 – 2014 11 22)


Vytautas Smitrius gimė 1927 m. spalio 18 d. Raseinių aps. Betygalos vls. Rimgailių k. Nuo 1945 m. dalyvavo ginkluotame antisovietiniame pasipriešinime: buvo partizanų ryšininkas, turėjo slapyvardį Gilė. 1950 m. buvo suimtas ir nuteistas 25 metams lagerio. Kalėjo Karagandoje. Paleistas iš įkalinimo vietos grįžo į Lietuvą ir apsigyveno Ariogaloje, kur sukūrė šeimą.

Atgimimo metais aktyviai pradėjo rinkti dokumentinę medžiagą apie partizaninį pasipriešinimą. Dalis surinktos medžiagos (nuotraukų, dokumentų) yra saugoma Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Genocido aukų muziejuje. Su savo bendražygiais rūpinosi laisvės kovotojų atminimo įamžinimu, yra pastatęs ne vieną paminklą, tarp jų – ir akmenų mūro piramidę sovietinės okupacijos aukoms atminti Aukų g. prie buv. KGB pastato Vilniuje.

Mirė 2014 m. lapkričio 22 d.

Nuoširdžiai užjaučiame Velionio šeimą ir artimuosius.


V. Smitrius pradeda mūryti paminklą Aukų g. 1994 m. birželio 14 d. Vyksta paminklo statyba. V. Smitriui paduodami akmenys. 1994 m. birželio 14 d. Pas V. Smitrių svečiuojasi ir jo atsiminimus įamžina LGGRTC specialistai Dalius Žygelis (dešinėje) ir Darius Juodis. 2013 m. sausio 30 d.
© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”