2021 m. gruodžio 5 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139,  8 602 04547. El paštas centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Atminimo ženklo šventinimo iškilmės

2014 m. spalio 12 d. Varėnos r. Marcinkonių sen. Jakulių miške vyko atminimo ženklo, skirto 1949 m. birželio 19 d. žuvusiems Dainavos apygardos Kazimieraičio rinktinės Vytauto tėvūnijos partizanams Vincui Kalantai-Nemunui, Juozui Vytautui Šilanskui-Šilučiui ir Pranui Česnuliui-Žvaigždei, šventinimo iškilmės. Atminimo ženklas Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) lėšomis buvo pastatytas greta vienos iš dviejų vadaviečių, kuriose tragiškai žuvo minėti partizanai, kai juos užpuolė MGB vidaus kariuomenės 34-ojo šaulių pulko kariai.

Renginys pradėtas Varėnos kultūros centro tremtinių ansamblio „Viltis“ daina. Vėliau žuvusieji buvo pagerbti tylos minute. Atminimo ženklą palaimino ir susirinkusiuosius kreipėsi Marcinkonių parapijos klebonas. Kalbėjo ir LGGRTC Memorialinio departamento direktoriaus pavaduotojas Eugenijus Peikštenis, Lietuvos Respublikos Seimo narys Algis Kašėta, Varėnos rajono savivaldybės meras Vidas Mikalauskas. Padėkos žodžius visiems prisidėjusiems, kad partizanų žūties vietoje iškiltų paminklas, išsakė partizanų giminės.

Renginį organizavo LGGRTC ir Varėnos rajono savivaldybė.


Sustabdyta renginio akimirka Kalba LGGRTC Memorialinio departamento direktoriaus pavaduotojas E. Peikštenis Kolektyvinė renginio dalyvių nuotrauka
© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”