2021 m. lapkričio 30 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139,  8 602 04547. El paštas centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Darbų sąrašas

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro leidiniai, žurnale „Genocidas ir rezistencija“ publikuoti straipsniai ir Centro darbuotojų paskelbti istoriniai darbai, kuriuose tyrinėjamas holokaustas


Leidiniai lietuvių kalba:

1.  Bak S., Nutapyta žodžiais: Vilniaus prisiminimai, 2009

2.  Bubnys A., Kauno getas 1941–1944, 2014

3.  Bubnys A., Šiaulių getas, 2014

4.  Bubnys A., Vilniaus getas 1941–1943, 2013

5.  Holokaustas Lietuvoje 1941–1944 m. (sudarė A. Bubnys), 2011

6.  Išgelbėję pasaulį... Žydų gelbėjimas Lietuvoje (sudarė Dalia Kuodytė, Rimantas Stankevičius), 2001

7.  Kruk H., Paskutinės Lietuvos Jeruzalės dienos. Vilniaus geto ir stovyklų kronikos 1939–1944, 2004

8.  Sakowicz K., Panerių dienoraštis 1941–1943 m., 2012

9.  Su adata širdyje/With a Needle in the Heart: Getų ir koncentracijos stovyklų kalinių atsiminimai, 2003

10.  Tie, kurie gelbėjo 1941–1944/Those who rescued. Žydų gelbėjimas Lietuvoje, 2012

 

Leidiniai užsienio kalbomis:

1.  Bubnys A., The Holocaust in Lithuania between 1941 and 1944, 2005

2.  Bubnys A., Kaunas Ghetto 1941–1944, 2014

3.  Bubnys A., The Šiauliai Ghetto, 2014

4.  Bubnys A., Vilnius Ghetto 1941–1943, 2013

5.  Those who rescued/ Tie, kurie gelbėjo 1941–1944. Žydų gelbėjimas Lietuvoje, 2012

6.  Whoever saves one life... The efforts to save Jews in Lithuania between 1941 and 1944 (compiled by Dalia Kuodytė and Rimantas Stankevičius), 2002

7.  With a Needle in the Heart/Su adata širdyje: Memoirs of Former Prisoners of Ghettos and Concentration Camps, 2003

8.  Бубнис A., Вильнюсское Гетто 1941–1943, 2013

 

Straipsniai:

1.  Brandišauskas V., Holokaustas Kėdainių apskrityje, Genocidas ir rezistencija, 2005, 1(17), p. 87–99

2.  Brandišaukas V., Lazdijų apskrities žydų likimas nacistinės okupacijos metais: nuo teisių apribojimo iki žūties, Genocidas ir rezistencija, 2008, 1(23), p. 58–75

3.  Brandišauskas V., Mažeikių apskrities žydų likimas Antrojo pasaulinio karos metais, Genocidas ir rezistencija, 2006, 2(20), p. 7–30

4.  Brandišauskas V., Žydų nuosavybės bei turto konfiskavimas ir naikinimas Lietuvoje Antrojo pasaulinio karo metais, Genocidas ir rezistencija, 2002, 2(12), p. 104–113

5.  Brandišauskas V., Žydų turto likimas Antrojo pasaulinio karo metais, Genocidas ir Rezistencija, 2004, 1(15), p. 86–107

6.  Bubnys A., Etniniai santykiai nacių okupuotoje Lietuvoje 1941–1944 m., Genocidas ir rezistencija, 2011, 1(29), p. 69–98

7.  Bubnys A., Holokaustas Alytaus apskrityje 1941 m., Genocidas ir rezistencija, 2012, 1(31), p. 32–62

8.  Bubnys A., Holokaustas Lietuvos provincijoje 1941 m.: žydų žudynės Kauno apskrityje, Genocidas ir rezistencija, 2002, 2(12), p. 81–103

9.  Bubnys A., Kauno getas (1941–1944 m.), Genocidas ir rezistencija, 2004, 2(16), p. 8–40

10.  Bubnys. A., Kauno sunkiųjų darbų kalėjimas nacių okupacijos metais (1941–1944), Genocidas ir rezistencija, 2009, 1(25), p. 18–37

11.  Bubnys A., Kauno ir Vilniaus getų žydų policija (1941–1944), Genocidas ir rezistencija, 2005, 1(17), p. 66–85

12.  Bubnys A., Lietuvių policijos 2-asis (Vilniaus) ir 252-asis batalionai (1941–1944), Genocidas ir rezistencija, 2000, 2(8), p. 42–55

13.  Bubnys A., Lietuvių policijos 1(13)-asis batalionas ir žydų žudynės 1941 m., Genocidas ir rezistencija, V.; LGGRTC, 2006, 2(20), p. 31–52

14.  Bubnys A., Lietuvių policijos 3(11)-iasis batalionas, Genocidas ir rezistencija, 2008, 1(23), p. 46–57

15.  Bubnys A., Lietuvių policijos Šiaulių (14-asis) ir Panevėžio (10-asis) batalionai (1941–1944), Genocidas ir rezistencija, 2010, Nr. 1(27), p. 81–89

16.  Bubnys A., Lietuvių saugumo policija ir holokaustas (1941–1944), Genocidas ir rezistencija, 2003, 1(13), p. 22–40

17.  Bubnys A., Lietuvių savisaugos dalinių Vilniaus apygardos batalionai (1941–1944 m.), Genocidas ir rezistencija, 2008, 2(24), p. 35–61

18.  Bubnys A., Vilniaus žydų žudynės ir Vilniaus getas (1941–1944), Genocidas ir rezistencija, 2003, 2(14), p. 7–43

19.  Bubnys A., Žagarės žydų bendruomenės sunaikinimas 1941 metais, Žemygala, 2010, Nr. 1–2 (9–10), p. 20–24

20.  Bubnys A., Changes in Holocaust Historiography and Education Programs in Independent Lithuania, 1990–2005, in Austria’s unique approach to cooperation in Holocaust research and education, Vilnius, Žara, 2008, p. 36–46

21.  Bubnys A., Eksterminacja Žydow wilenskich i dzieje getta Wilenskiego (1941–1944), Pamięc i Sprawiedliwosc, 2010, Nr. 2 (16), p. 229–272

22.  Buchaveckas S., Holokaustas Raseinių apskrityje: Nemakščių valsčiaus žydų žūtis, Genocidas ir rezistencija, 2010, 2(28), p. 31–54

23.  Buchaveckas S., Holokaustas Raseinių apskrityje: Viduklės valsčiaus žydų bendruomenės sunaikinimas (1941 m. birželis–rugpjūtis), Genocidas ir rezistencija, 2010, 1(27), p. 58–80

24.  Buchaveckas S., Holokaustas Vilkaviškio apskrityje: Pilviškių žydų bendruomenė ir jos likimas 1941, Genocidas ir rezistencija, 2011, 2(30), p. 7–39

25.  Buchaveckas S., Jonas Ženauskas – 1940–1941 m. sovietų kalinys, 1941 m. Birželio sukilimo dalyvis, žydų gelbėtojas, Genocidas ir rezistencija, 2012, 2(32), p. 125–139

26.  Buchaveckas S., Kelmės ir Vaiguvos valsčių žydų bendruomenės ir jų žūtis 1941 m., Genocidas ir rezistencija, 2011, 1(29), p. 7–29

27.  Buchaveckas S., Kražių valsčiaus žydų bendruomenės žūtis 1941 m.: kai kurie faktai, problemos, atsakymai, likę klausimai, Genocidas ir rezistencija, 2009, 2(26), p. 33–49

28.  Ginaitė S., Istorija ir asmeniniai išgyvenimai: Holokausto pradžia Lietuvoje, Genocidas ir rezistencija, 2014, 2(36), p. 89–93

29.  Knezys S., Kauno karo komendantūros Tautinio darbo batalionas 1941 m., Genocidas ir rezistencija, 2000, 1(7), p. 122–168

30.  Lauraitienė D., Paskutiniai Tuskulėnų dvaro valdytojai – Pasaulio tautų teisuoliai, Genocidas ir rezistencija, 2013, 1(33), p. 137–141

31.  Liekis Š., Žydai: „kaimynai“ ar „svetimieji“? Etninių mažumų problematika Lietuvos istorijos moksle, Genocidas ir rezistencija, 2002, 2(12), p. 114–120

32.  Rukšėnas A., 1941 m. Birželio sukilimas Kretingos, Mažeikių ir Telšių apskrityse, Genocidas ir rezistencija, 2010, 1(27), p. 31–57

33.  Rukšėnas A., Holokaustas Lietuvoje: Kretingos apskrities Palangos ir Darbėnų valsčių žydų bendruomenių žūtis 1941 m. vasarą ir rudenį, Genocidas ir rezistencija, 2015, 1(37), p. 26–46

34.  Rukšėnas A., Kauno 2-asis pagalbinės policijos tarnybos batalionas ir gyventojų žudynės Baltarusijoje 1941–1943 m., Genocidas ir rezistencija, 2007, 2(22), p. 25–64

35.  Rukšėnas A., Kauno savisaugos batalionų karių dalyvavimo žydų ir kitų asmenų grupių žudynėse vokiečių okupacijos laikotarpiu (1941–1944 m.) motyvai, Genocidas ir rezistencija, 2011, 2(30), p. 40–61

36.  Rukšėnas A., Kretingos valsčiaus žydų bendruomenės žūtis 1941 m. vasarą ir rudenį, Genocidas ir rezistencija, 2014, 2(36), p. 28–52

37.  Rukšėnas A., Lietuvos gyventojų stojimo į Kauno savisaugos batalionus 1941 m. vasarą ir rudenį motyvai, Genocidas ir rezistencija, 2012, 2(32), p. 7–31

38.  Rukšėnas A., Papilės valsčius pirmaisiais vokiečių okupacijos 1941-ųjų metų mėnesiais, Papilė, V.; Versmė, 2006, d. II, III, p. 464–504

39.  Rukšėnas A., Veliuonos valsčiaus žydų genocidas 1941 m., Veliuona, V.; Versmė, 2001, p. 264–270

40.  Rukšėnas A., Veliuonos žydų žūtis 1941 m., Istorija. Lietuvos aukštųjų mokyklų darbai, 2003, LVI, p. 39–47

41.  Sakaitė V., Žydų gelbėjimas, Genocidas ir rezistencija, 1998, Nr. 2(4), p. 81–103

42.  Stankevičius R., Ginaitė-Rubinsonienė S., Sugrįžimas į Kauno getą po septynių dešimtmečių, Genocidas ir rezistencija, 2014, Nr. 2(36), p. 125–132

43.  Tumavičius A., Gelvonų valsčiaus žydų likimas nacių okupacijos (1941–1944 m.) laikotarpiu, Gelvonai, Vilnius: Versmė, 2009, p. 458–471

44.  Vitkus A., Bargmanas Ch., 1941 m. Raseinių holokausto byla, Genocidas ir rezistencija, 2012, 2(32), p. 152–166

45.  Vitkus A., Bargmanas Ch., Salantų valsčiaus žydų žūtis, Genocidas ir rezistencija, 2014, 2(36), p. 94–111

46.  Vitkus A., Bargmanas Ch., Žydų likimas Telšių valsčiaus mažuosiuose getuose, Genocidas ir rezistencija, 2013, 2(34), p. 100–115

47.  Vitkus H., Istorinė atmintis ir holokaustas: problemos samprata, Genocidas ir rezistencija, 2005, 1(17), p. 51–65

48.  Zagreckas R., Holokausto dalyvio socialinis portretas, Genocidas ir rezistencija, 2012, 1(31), p. 63–85

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”