2021 m. gruodžio 8 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139,  8 602 04547. El paštas centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Sibiriečių dienos minėjimas

2014 m. rugsėjo 17 d. Gdanske (Lenkija) vyko Sibiriečių dienos minėjimas, skirtas 75-osioms sovietų agresijos prieš Lenkiją metinėms atminti. Minėjime kartu su Lietuvos politinių kalinių bendrija „Kolyma“ nariais dalyvavo ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Genocido aukų muziejaus Istorijos skyriaus vedėja Ramunė Driaučiūnaitė.

Minėjimas prasidėjo Gdansko miesto kapinėse prie Rytų Golgotos aukų atminimo paminklo. Po iškilmingų kalbų, atminimo salvių ir gėlių padėjimo ceremonijos visi susirinkusieji buvo pakviesti vykti į Šymbarką. Ten įsikūrusiame Kašubų kraštovaizdžio parke yra teritorija, kurioje sutelkti objektai, skirti sovietinės okupacijos laikotarpiui atspindėti: garvežys su gyvulinių vagonų sąstatu, lagerio sargybos bokštas, lagerio barakas su ištisiniais dviaukščiais gultais, iš Irkutsko srities pervežtas tremtinių namas. Minėjimas Šymbarke prasidėjo iškilmingu Lenkijos Respublikos himno giedojimu, vėliavos pakėlimo ceremonija ir šv. Mišiomis, kurias nedidelėje koplyčioje aukojo Podolės Kameneco (Ukraina) vyskupas ordinaras Leonas Dubravskis. Po šv. Mišių į susirinkusiuosius kreipėsi Lenkijos Respublikos prezidentas, Nobelio taikos premijos laureatas Lechas Valensa ir generolo Vladislavo Anderso dukra Ana Marija Anders. Po iškilmingo minėjimo renginio dalyviai buvo pakviesti apžiūrėti lenkų tautos kančias sovietinės okupacijos metais įprasminančius objektus.


Lietuvos politinių kalinių bendrijos „Kolyma“ nariai ir R. Driaučiūnaitė (iš kairės trečia) prie paminklo Rytų Golgotos aukoms atminti Lagerio sargybos bokštelis ir gyvulinių vagonų sąstatas Šymbarke Sveikinimo žodį susirinkusiems taria Lenkijos Respublikos prezidentas, Nobelio taikos premijos laureatas
L. Valensa
© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”