2021 m. gruodžio 8 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139,  8 602 04547. El paštas centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Vladas Alfonsas Šiuparis
IN MEMORIAM

Vladas Alfonsas Šiuparis (1942 11 18–2014 07 02)


Vladas Alfonsas Šiuparis gimė 1942 m. lapkričio 18 d. Vilniuje.

Baigęs aštuonmetę mokyklą ir Vilniaus elektromechanikos technikumą dirbo vairuotoju, elektromontuotoju, šaltkalviu, inžinieriumi-technologu ir kt.

Nuo 1981 m. aktyviai dalyvavo pogrindiniame Blaivystės sąjūdyje, platino antisovietinę pogrindžio spaudą ir draudžiamą literatūrą, slėpė ją savo namuose. Lankė nelegalų Liaudies dainų klubą, dalyvavo etnografinėse ekspedicijose. Dėl šios veiklos buvo tardytas KGB.

Dalyvavo 1987 m. rugpjūčio 23 d. Lietuvos laisvės lygos surengtame pirmajame viešame mitinge Vilniuje, prie A. Mickevičiaus paminklo. Mitingo metu pasakė kalbą, kurioje pasmerkė Lietuvos rusifikaciją. Po šios akcijos buvo KGB ieškomas, dėl antisovietinės veiklos jam užvesta operatyvinio stebėjimo byla.

Įspėtas nutraukti pasipriešinimo veiklą, to nepaisė. 1988 m. liepos 12 d. už aktyvų dalyvavimą rengiant bendrą Lietuvos laisvės lygos ir Blaivystės sąjūdžio Lietuvos–Sovietų Rusijos 1920 m. taikos sutarties mitingą-minėjimą buvo sulaikytas ir kelias valandas išlaikytas prokuratūroje.


Sudegusios Buivydžių Šv. Jurgio bažnyčios statytojų brigada. Vladas Alfonsas Šiuparis – antroje eilėje pirmas iš dešinės. Apie 1985–1986 m. Jono Rimkevičiaus nuotr. 1987 m. rugpjūčio 23 d. mitingo dalyviai. Iš kairės: Vladas Alfonsas Šiuparis, Antanas Grigas ir Bronislava Valaitytė.
Iš Genocido aukų muziejaus rinkinių
Vladas Alfonsas Šiuparis su plakatu, kviečiančiu dalyvauti 1988 m. liepos 12 d. mitinge. Vilnius, 1988 m. liepos 9 d.
Iš Genocido aukų muziejaus rinkinių

Atkūrus nepriklausomą Lietuvos valstybę, 1990 m. pabaigoje pradėjo dirbti besikuriančioje Valstybės sienos apsaugos tarnyboje. Už drąsą ir pasiaukojimą ginant Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę 1991 m. sausio–rugsėjo mėn. buvo apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu. 2010 m. Vladui Alfonsui Šiupariui už pogrindžio spaudos platinimą, aktyvų dalyvavimą pasipriešinimo akcijose pripažintas Laisvės kovų dalyvio teisinis statusas.

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre dirbo nuo 2001 m.

Mirė po sunkios ligos 2014 m. liepos 2 d.

Palaidotas Vilniaus Rokantiškių kapinėse.

Prisiminsime Vladą kaip kuklų, stropų kolegą ir nuoširdų bičiulį.

© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”