2021 m. gruodžio 8 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139,  8 602 04547. El paštas centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Atstatyto paminklo atidengimo ceremonija

2014 m. birželio 22 d. Obeliuose (Rokiškio r.) buvo atidengtas atstatytas paminklas 1941 m. birželio sukilėliams ir sovietinėms aukoms atminti. Pirmą kartą betoninis monumentas Obelių kapinėse, prie žuvusių Birželio sukilimo dalyvių kapų, vietos gyventojų lėšomis buvo pastatytas 1942 m. Antrosios sovietinės okupacijos metais jis buvo nugriautas ir 2013 m. gruodį atstatytas iš rėmėjų ir aukotojų lėšų. Vienas iš paminklo atstatymo rėmėjų buvo prie Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) veikiantis Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo, aukų rėmimo ir atminimo įamžinimo fondas.

Šventiniai renginiai prasidėjo šv. Mišiomis Obelių Šv. Onos bažnyčioje, kur jas aukojo klebonas Laimonas Nedveckas, giedojo Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovės vyrų choras „Aidas“.

Po šv. Mišių kapinėse buvo atidengtas ir pašventintas paminklas.

Lietui šiek tiek pakoregavus renginių programą, Obelių Šv. Onos bažnyčioje toliau vyko iškilmingas renginys, kurio metu koncertavo vyrų choras „Aidas“, ištraukas iš savo meninės programos skaitė aktorius Tomas Vaisieta. Kalbėjo vieno iš Birželio sukilimo dalyvių Gedimino Kazimiero Ruzgio sūnus Gediminas Ruzgys, krašto apsaugos ministras Juozas Olekas, Seimo nariai Vytautas Saulis ir Andrius Kubilius, Rokiškio rajono meras Vytautas Vilys. Vienas iš paminklo atstatymo iniciatorių Donatas Smalinskas pristatė savo sudarytą leidinį, kuriame publikuojami įvairių autorių straipsniai, nuotraukos ir dokumentai apie Birželio sukilimą, paminklo istoriją ir jo atstatymo rūpesčius. Minėtame leidinyje yra ir LGGRTC istorikų dr. Arūno Bubnio ir dr. Alfredo Rukšėno parengti straipsniai. Jie abu ir LGGRTC viešųjų ryšių specialistė Vilma Juozevičiūtė taip pat dalyvavo šventiniuose renginiuose.

Po iškilmingos jaunųjų šaulių priesaikos prie Obelių laisvės kovų istorijos muziejaus vyko Rokiškio kultūros centro folkloro ansamblio „Saulala“ koncertas, šventės dalyviai buvo vaišinama koše. Visi norintieji galėjo aplankyti muziejų, susipažinti su jo ekspozicijomis ir Rimvydo Pupelio fotografijų paroda apie paminklo atstatymą.


Prie ką tik atidengto paminklo stovi dr. A. Rukšėnas, Seimo kancleris Jonas Milerius, V. Juozevičiūtė ir dr. A. Bubnys D. Smalinskas pristato renginio dalyviams savo sudarytą leidinį D. Smalinsko sudarytas leidinys
Koncertuoja Rokiškio kultūros centro folkloro ansamblis „Saulala“ Šventiškai pasipuošęs Laisvės kovų istorijos muziejus Obeliuose Dr. A. Rukšėnas ir dr. A. Bubnys bendrauja su Laisvės kovų istorijos muziejaus vadovu Andriumi Dručkumi
© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”