http://genocid.lt/centras/lt/214/a/

Dėl Lietuvos genocido aukų muziejaus steigimo

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS IR ŠVIETIMO MINISTERIJA

 TREMTINIŲ IR POLITINIŲ KALINIŲ SĄJUNGA

 ĮSAKYMAS

 1992 10 14            Nr. 1230/236

 

 Dėl Lietuvos genocido

 aukų muziejaus steigimo

  

  Siekiant išsaugoti Sovietų Sąjungos vykdyto genocido aukų atminimą,

 ĮSAKOME:

 

 1.    Remiantis Kultūros ir švietimo ministerijos bei Tremtinių ir politinių kalinių sąjungos muziejaus steigimo sutartimi, įsteigti nuo 1992 m. spalio 15 d. Lietuvos genocido aukų muziejų.

   

2.    Skirti nuo 1992 m. spalio 15 dieną muziejaus direktoriumi G. Vaičiūną ir mokėti jam atlyginimą pagal etatų sąrašą.

  

 3.    Lietuvos genocido aukų muziejaus direktoriui G. Vaičiūnui iki 1992 m. spalio 20 d. parengti ir pateikti Kultūros ir švietimo ministerijai bei Politinių kalinių ir tremtinių sąjungai tvirtinti Lietuvos genocido aukų muziejaus statutą.

  

 Priedas: Kultūros ir švietimo ministerijos bei Tremtinių ir politinių kalinių sąjungos muziejaus steigimo sutartis

 

 Lietuvos Respublikos kultūros                                    Politinių kalinių ir tremtinių

 ir švietimo ministras                                                   sąjungos prezidentas

 D. Kuolys                                                                    B. Gajauskas