2020 m. birželio 3 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Paslauga 2.5.

KONFERENCIJŲ SALIŲ NUOMOS
VIEŠOSIOS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS


Eil. Nr. Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Viešosios paslaugos pavadinimas Konferencijų salių nuoma.
2. Viešosios paslaugos apibūdinimas Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Genocido aukų muziejuje ir Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse yra konferencijų salės, kurias kultūrinių-švietėjiškų renginių organizavimui gali išsinuomoti juridiniai asmenys. Gali būti teikiamas ir techninis aptarnavimas. Prašymai išsinuomoti salę gali būti pateikiami raštu tiesiogiai asmeniui atvykus į Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Sekretoriatą, atsiuntus paštu ar per kurjerį, faksimilinio ryšio įrenginiais ar elektroniniu būdu.
3. Teisės aktai, reguliuojantys viešosios paslaugos teikimą LGGRTC Generalinio direktoriaus 2015 m. birželio 22 d. Nr. 1V-93 įsakymas „Dėl paslaugų įkainių Genocido aukų muziejuje ir Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse“.
4. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Prašymas turi būti pasirašytas; jame nurodomas juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas, duomenys ryšiui palaikyti, kokiam tikslui ir kurią salę prašoma išnuomoti.
5. Viešosios paslaugos teikėjas Genocido aukų muziejus:
Eugenijus Peikštenis, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Memorialinio departamento direktoriaus pavaduotojas,
tel. (8 5) 249 8156, el. p. muziejus@genocid.lt

Tuskulėnų rimties parko memorialinis kompleksas:
Dovilė Lauraitienė, Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso vedėja,
tel. (8 5) 275 0704, el. p. tuskulenai@genocid.lt
6. Viešosios paslaugos vadovas Eugenijus Peikštenis, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Memorialinio departamento direktoriaus pavaduotojas
Tel. (8 5) 249 8156, el.p. muziejus@genocid.lt
7. Viešosios paslaugos suteikimo trukmė Pagal susitarimą.
8. Viešosios paslaugos suteikimo kaina 1 val. – 26,00 €,
1 diena – 200,00 €,
pusdienis – 100,00 €.
9. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymas rengiamas laisva forma. Jame turi būti pateikta informacija, nurodyta 4 punkte.
© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”