2019 m. spalio 18 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Paslauga 1.5.

GIDŲ ATESTAVIMO GENOCIDO AUKŲ MUZIEJUJE
ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS


Eil. Nr. Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos pavadinimas Gidų atestavimas Genocido aukų muziejuje.
2. Administracinės paslaugos apibūdinimas Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Genocido aukų muziejuje atestuojami miesto gidai, pageidaujantys vesti ekskursijas muziejaus ekspozicijose.
Patvirtintos formos prašymas dėl atestavimo gali būti pateikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui atvykus į Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Sekretoriatą arba į Genocido aukų muziejų, atsiuntus paštu ar per kurjerį) ir elektroniniu būdu.
3. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (Žin., 1999, Nr.60-1945; 2006, Nr.77-2975),

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr.875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr.94-3779),

LGGRTC generalinio direktoriaus 2017 m. gruodžio 6 d. įsakymas Nr. 1V-121 „Dėl prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre taisyklių patvirtinimo“,

LGGRTC generalinio direktoriaus 2010 m. balandžio 12 d. Nr. V-60 įsakymas „Dėl gidų atestavimo Genocido aukų muziejuje tvarkos aprašo patvirtinimo“,

Kiti teisės aktai.
4. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Užpildomas patvirtintos formos prašymas ir pridedami papildomi dokumentai:
- asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso ar kito dokumento) kopija;
- Lietuvos valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos išduoto kvalifikacinio gido pažymėjimo kopija;
- viena dokumentinė nuotrauka (spalvota arba nespalvota, matmenys 3 cm x 2 cm).
5. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) -
6. Administracinės paslaugos teikėjas Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Genocido aukų muziejaus Atestavimo komisija.
7. Administracinės paslaugos vadovas Eugenijus Peikštenis, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Memorialinio departamento direktoriaus pavaduotojas
Tel. (8 5) 249 8156, el.p. muziejus@genocid.lt
8. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Atestacija rengiama, kai gaunami 3 prašymai. Atestavimo rezultatas pranešamas atestavimo dieną. Gido profesinį pasirengimą patvirtinantis pažymėjimas išduodamas per 7 darbo dienas nuo atestavimo dienos.
9. Administracinės paslaugos suteikimo kaina Paslauga teikiama neatlygintinai.
10. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Paslaugai gauti užpildomas patvirtintos formos prašymas.
11. Administracinės paslaugos teikimo ypatumai Kai atestuojamo gido žinios įvertinamos neigiamai, Genocido aukų muziejaus Atestavimo komisija paskiria kitą atestavimo datą, bet ne anksčiau kaip po 1 mėnesio. Pakartotinai atestavime asmuo gali dalyvauti ne daugiau kaip du kartus.
Sėkmingą gido atestavimą ir jo teisę vesti ekskursijas Genocido aukų muziejaus ekspozicijose patvirtina Atestavimo komisijos išduodamas pažymėjimas.
Gido profesinį pasirengimą patvirtinantis pažymėjimas išduodamas 2 metams. Pasibaigus jo galiojimo laikui, išduodamas naujas pažymėjimas arba jo galiojimo laikas pratęsiamas.
Atestavimo komisija gali vienašališkai nutraukti pažymėjimo galiojimą, jei nustatomi grubūs gido profesinės etikos ir bendros Genocido aukų muziejaus tvarkos pažeidimai, netinkamai ir ne pagal paskirtį naudojamas išduotas pažymėjimas.
© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”