2020 m. birželio 3 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
Kristina Burinskaitė

KOMUNISTINĖS IDEOLOGIJOS POKYČIŲ PO 1953 M. ĮTAKA REPRESINEI POLITIKAI IR KGB VEIKLAI

SantraukaKomunistinė ideologija ir jos pokyčiai po 1953 m. yra svarbus vidinių pokyčių Sovietų Sąjungoje ir jos represinės politikos raidos rodiklis. Ideologija legitimavo kitaminčių persekiojimą ir nulėmė konkrečių metodų taikymą prieš juos. Naujos ideologinės koncepcijos maskavo represijas prieš pasipriešinimo dalyvius, nes antisovietinė veikla buvo kriminalizuojama arba vaizduojama kaip psichiškai nesveikų žmonių veiksmai. Ko gero, svarbiausia komunistinės ideologijos koncepcija, turėjusi įtakos represinei SSRS politikai, buvo vadinamoji Vakarų ideologinė diversija, kuri laikyta visų antisovietinės veiklos apraiškų šaltiniu. Visi ryšiai su Vakarais buvo suvokiami kaip keliantys pavojų socialistinei sistemai ir tapo ypatingos KGB priežiūros objektu. Todėl pagerėję santykiai su Vakarais netrukdė toliau tęsti propagandinio, agentūrinio ir dezinformacinio puolimo prieš Vakarus. „Darbininkų diktatūros“ koncepciją pakeitė „visaliaudinės valstybės“ koncepcija, kuria buvo maskuojama rusifikacija, vedanti prie tautiškumo naikinimo tendencijų.THE EFFECT OF CHANGES IN COMMUNIST IDEOLOGY AFTER 1953 ON REPRESSIVE POLICIES AND KGB OPERATIONS

SummaryCommunist ideology and its changes after 1953 were an important indicator of internal developments in the Soviet Union and its repressive policies. The ideology legitimated persecution of dissenters and established the use of specific methods against them. The new ideological concepts concealed reprisals against resistance fighters, because anti-Soviet activities were criminalised or portrayed as acts of mentally ill people. Perhaps the most important concept of the Communist ideology having an effect on the repressive policies of the Soviet Union was the so-called Western ideological sabotage, which was considered to be the source of all manifestations of anti-Soviet activity. All contacts with the West were therefore perceived as threatening to the socialist system and became a special focus for the KGB. Even the improved relations with the West did not prevent the continued offensive of propaganda, intelligence work, and disinformation against the West. The concept of “dictatorship of the proletariat” was replaced with the concept of the “all-people’s state”, which was concealed Russification leading to the destruction of national aspirations.


„Genocidas ir rezistencija“ 2013 m. Nr. 1(33)
© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”