2020 m. liepos 4 d.
Paieška
Biudžetinė įstaiga, Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius, įm. k. 191428780. tel. (8~5) 231 4139, faks. (8~5) 279 1033, centras@genocid.lt
Versija spausdinimui
2012 m. atmintinos datos (archyvas)
Sausis

– Prieš 65 metus, 1947 m. sausio 4 d., Marijampolės aps. Veiverių vls. Kampinių k. žuvo Tauro apygardos Žalgirio rinktinės vadas Juozas Jasulaitis-Turklys, Kazokas, rinktinės štabo Ūkio skyriaus viršininkas Antanas Martinaitis-Kapsas ir 2 partizanų ryšininkai.
Prieš 100 metų, 1912 m. sausio 8 d. Sankt Peterburge gimė Vytauto apygardos vadas plk. Vincas Kaulinis-Miškinis (žuvo 1949 m. kovo 24 d. Utenos aps.
Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena. 1991 m. sausio 13 d., sovietinei kariuomenei ir specialiesiems daliniams užimant Lietuvos televizijos bokštą bei Radijo ir televizijos pastatus, žuvo 14 laisvės gynėjų, dar beveik tūkstantis žmonių buvo sužeista ar kitaip nukentėjo.
Prieš 90 metų, 1922 m. sausio 14 d., Kėdainių aps. Dotnuvos vls. Kutiškių k. gimė Vyčio apygardos vadas plk. Bronius Karbočius-Bitė.
Prieš 65 metus, 1947 m. sausio 21 d., MGB kalėjime Vilniuje nužudytas Žemaičių legiono vadas mjr. Jonas Semaška-Liepa, Gaučas.
Prieš 60 metų, 1952 m. sausio 21 d., Vilkaviškio r. Patilčių k. žuvo Tauro apygardos Vytauto rinktinės vadas Antanas Grikietis-Slapukas, Vidmantas, rinktinės štabo viršininkas Feliksas Čereška-Karvelis, rinktinės štabo Ūkio skyriaus viršininkas Juozas Kmieliauskas-Aitvaras, Napoleonas ir du štabo partizanai.
Sausio 27-oji – Tarptautinė holokausto aukų atminimo diena. 1945 m. sausio 27 d. buvo išlaisvinta Aušvico (Osvencimo) koncentracijos stovykla Lenkijoje.

Vasaris

Prieš 70 metų, 1942 m. vasario 9 d., Rusijoje, Čeliabinsko sr. Mokrousovo r. Kokorevskio k., gimė pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui dalyvis Vladas Šakalys.
Prieš 110 metų, 1902 m. vasario 15 d., Telšių aps. Telšių vls. Kalnėnų k. gimė publicistas, poetas, etnografas, Žemaičių „Alkos“ muziejaus steigėjas (vėliau jo vedėjas), Pagėgių K. Donelaičio gimnazijos mokytojas Pranas Genys.
Vasario 16 d. – Lietuvos valstybės atkūrimo diena. 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Taryba pasirašė Lietuvos nepriklausomybės aktą. 1949 m. vasario 16 d., Radviliškio aps. Grinkiškio vls. Minaičių k. (dabar - Radviliškio r. Grinkiškio apylinkės sen. Mėnaičių k.) Miknių sodyboje Prisikėlimo apygardos štabo bunkeryje paskelbta Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Tarybos deklaracija – konstitucinės reikšmės dokumentas, liudijantis Lietuvos valstybės tęstinumą okupacijos sąlygomis.
Prieš 65 metus, 1947 m. vasario 16 d., Šiaulių aps. Padubysio vls. Dukto miške kautynėse žuvo Kęstučio apygardos Vytauto Didžiojo rinktinės vadas Jonas Beloglovas-Algis, rinktinės štabo narys Vytautas Šikšnys-Vytautas ir penki partizanai.
Prieš 90 metų, 1922 m. vasario 17 d., Trakų aps. Onuškio vls. Bakaloriškių k. gimė Dainavos apygardos Kazimieraičio rinktinės vadas kpt. Vaclovas Voveris-Žaibas.
Prieš 65 metus, 1947 m. vasario 26 d., MGB kalėjime Vilniuje buvo sušaudytas Lietuvos tautinės tarybos narys Zigmas Šerkšnas-Laukaitis (palaikai ilsisi Tuskulėnuose).

Kovas

Prieš 65 metus, 1947 m. kovo 9 d., Ukmergės aps. Taujėnų vls. Baravykų k. kautynėse žuvo Vyčio apygardos vado pavaduotojas Juozas Survila-Šarūnas.
Kovo 11-oji – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Aukščiausioji Taryba priėmė Nepriklausomos valstybės atstatymo aktą.
Prieš 60 metų, 1952 m. kovo 19 d., Šiaulių r. Gulbino miške kautynėse žuvo Prisikėlimo apygardos Kunigaikščio Žvelgaičio rinktinės vadas Boleslovas Kriščiūnas-Puntukas, Klajūnas, rinktinės štabo viršininkas Izidorius Miškūnas-Barzda ir rinktinės Žvalgybos skyriaus viršininkas Stasys Šepkus-Šernas.
Prieš 40 metų, 1972 m. kovo 19 d., pradėtas leisti ilgiausiai ėjęs ir labiausiai skaitytas pogrindžio leidinys Lietuvoje „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“.
Prieš 65 metus, 1947 m. kovo 26 d., MGB kalėjime Vilniuje sušaudyti Marijampolės gimnazijos moksleiviai Vincas Baronas, Jurgis Bekampis, Algimantas Gustaitis ir Alfonsas Žukauskas.
Prieš 60 metų, 1952 m. kovo 27 d., Švenčionių r. Bujutiškės vnk. kautynėse žuvo Rytų Lietuvos partizanų srities vado pavaduotojas, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Tarybos prezidiumo narys Vincas Žaliaduonis-Rokas, Cezaris, Djakonas, jo adjutantas Mykolas Cicėnas-Erškėtis ir sodybos šeimininkas, partizanų rėmėjas Mykolas Vaiškūnas.

Balandis

Prieš 90 metų, 1922 m. balandžio 9 d., Biržų aps. Vabalninko vls. Kateliškių k. gimė kunigas, politinis kalinys Kazimieras Vasiliauskas.
Prieš 65 metus, 1947 m. balandžio 9 d., Telšių aps. Plungės vls. Žvirblaičių k. kautynėse žuvo Žemaičių apygardos vadas Kazimieras Antanavičius-Tauras, apygardos vado pavaduotojas Povilas Antanavičius, štabo narys Kasperas Malakauskis-Bimba, vokietis Vilhelmas Stombekas ir kaimo gyventojas, partizanų rėmėjas.
Prieš 65 metus, 1947 m. balandžio 9 d., Tauragės aps. Batakių vls. Bijotų k. apylinkėse žuvo Kęstučio apygardos vadas Juozas Kasperavičius-Visvydas, Angis, Šilas ir jo adjutantas Albinas Biliūnas-Džiugas.
Balandžio 11-oji – Tarptautinė koncentracijos stovyklų kalinių išlaisvinimo diena. 1945 m. balandžio 11 d. buvo išlaisvinti Buchenvaldo kaliniai Vokietijoje.
Prieš 90 metų, 1922 m. balandžio 16 d., Panevėžio aps. Ramygaloje gimė Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Tarybos 1949 m. vasario 16 d. Deklaracijos signataras, LLKS Tarybos prezidiumo narys kpt. Bronislovas Liesis-Kaukas, Ėglis, Naktis ir jo brolis Vakarų Lietuvos (Jūros) srities štabo viršininkas Antanas Liesis-Tvanas, Idenas.
Prieš 95 metus, 1917 m. balandžio 19 d., Panevėžio aps. Troškūnuose gimė Rytų Lietuvos partizanų srities vadas plk. Antanas Slučka-Šarūnas.
Prieš 90 metų, 1922 m. balandžio 22 d., Marijampolės aps. Marijampolės vls. Ožkasvilių k. gimė Tauro apygardos Vytauto rinktinės vadas mjr. Vytautas Gavėnas-Vampyras.

Gegužė

Prieš 65 metus, 1947 m. gegužės 1 d., įkurta Algimanto partizanų apygarda.
Prieš 105 metus, 1907 m. gegužės 3 d., Telšių aps. Ylakių vls. Raudonių k. gimė Žemaičių apygardos vadas Fortūnatas Ašoklis-Pelėda, Silkoša, Juozas Vilkas.
Gegužės 8-oji – Antrojo pasaulinio karo aukų atminimo diena. 1945 m. gegužės 8 d. Vokietija kapituliavo prieš antihitlerinę koaliciją.
Gegužės 14-oji – Pilietinio pasipriešinimo diena. Prieš 40 metų, 1972 m. gegužės 14 d., Kaune susidegino Romas Kalanta.
Prieš 65 metus, 1947 m. gegužės 18 d., Lazdijų aps. Šventežerio vls. Janėnų k. žuvo Dainavos apygardos Šarūno rinktinės vadas Vladas Stepulevičius-Mindaugas, Daktaras ir Mindaugo grupės partizanas Antanas Vabuolas-Bijūnas.
Trečiasis gegužės sekmadienis (gegužės 20-oji) – Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės diena.
Prieš 95 metus, 1917 m. gegužės 20 d., Šiaulių aps. Meškuičių vls. Dapkūnų k. gimė kunigas, pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui dalyvis Algirdas Mocius.
Prieš 60 metų, 1952 m. naktį iš gegužės 25 d. į 26-ąją, Radviliškio r. Mantviliškių k. žuvo Prisikėlimo apygardos Kunigaikščio Žvelgaičio rinktinės vadas Vytautas Sankauskas-Daukantas.
– Prieš 85 metus, 1927 m. gegužės 28 d., Kaune gimė 1941 m. birželio 14 d. tremtinė, gydytoja, knygos „Lietuviai prie Laptevų jūros“ autorė Dalia Grinkevičiūtė.

Birželis

Birželio 14-oji – Gedulo ir vilties diena. 1941 m. birželio 14 d. prasidėjo pirmasis masinis Lietuvos gyventojų trėmimas (ištremta apie 18 tūkst. žmonių).
Birželio 15-oji – Okupacijos ir genocido diena. 1940 m. birželio 15 d. Sovietų Sąjunga okupavo Lietuvą.
Birželio 23-ioji – Birželio sukilimo diena. 1941 m. birželio 22–28 d. vyko Birželio sukilimas.
Prieš 60 metų, 1952 m. birželio 24 d., Prienų šile partizanų stovyklavietėje išduoti žuvo Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vadas Vytautas Menkevičius-Spyglys, jo adjutantas Vincas Bražinskas-Smauglys, rinktinės štabo narys Pranas Kižys-Vilius ir keturi partizanai.
Prieš 95 metus, 1917 m. birželio 27 d., Utenos aps. Utenos vls. Mockėnų k. gimė Šarūno rinktinės vadas, rinktinės laikraščio „Pogrindžio žodžio“ redaktorius, laikinai ėjęs Vytauto apygardos vado pareigas ltn. Vladas Algirdas Mikulėnas-Lubinas.

Liepa

Prieš 100 metų, 1912 m. liepos 12 d., Alytaus aps. Miroslavo vls. Balkūnų k. gimė kunigas, pagrindinis Dainavos apygardos partizanų ryšininkas, politinis kalinys Zigmas Neciunskas-Elytė.
Prieš 90 metų, 1922 m. liepos 18 d., Zarasų aps. Imbrado vls. Miliuncų dvare (dabar Miliūnų k.) gimė Vakarų Lietuvos (Jūros) srities vadovybės įgaliotinis su Rytų Lietuvos (Karaliaus Mindaugo) sritimi plk. Henrikas Danilevičius–Vidmantas, Danila, Kerštas, Žinys, Algis.
Prieš 55 metus, 1957 m. liepos 27 d., Šakių r. Elizavos k. žuvo paskutinis Tauro apygardos Žalgirio rinktinės partizanas Justinas Balčius-Plutonas.

Rugpjūtis

– Rugpjūčio 2-oji – Tarptautinė romų holokausto atminimo diena. 1944 m. rugpjūčio 2 d. buvo sunaikintas „Čigonų lageris“ Aušvico-Birkenau koncentracijos stovykloje Lenkijoje – nužudyta apie 3000 jame kalintų romų tautybės žmonių.
Prieš 65 metus, 1947 m. rugpjūčio 11 d., Alytaus aps. Punios šile kautynėse žuvo Dainavos apygardos vadas Domininkas Jėčys-Ąžuolis, apygardos vado įgaliotinis Vaclovas Kavaliauskas-Juodvarnis, Dzūkų rinktinės Margio grupės štabo viršininkas Mykolas Petrauskas-Aras ir Tauro apygardos Šarūno rinktinės vadas Jonas Pilinskas-Krūmas.
Prieš 65 metus, 1947 m. rugpjūčio 11 d., Šiaulių aps. Kruopių vls. Šiauliukų k. kautynėse žuvo Kęstučio apygardos Voverės rinktinės vadas Aleksas Valančius-Oksas, Tauras ir vienas neatpažintas partizanas.
Prieš 100 metų, 1912 m. rugpjūčio 17 d., Raseinių aps. Jurbarko vls. Jokūbaičių k. gimė Jungtinės Kęstučio apygardos vadas plk. Juozas Kasperavičius-Visvydas, Angis, Šilas.
Rugpjūčio 23-ioji – Europos diena stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti ir Baltijos kelio diena. 1939 m. rugpjūčio 23 d. pasirašyti SSRS–Vokietijos sutarčių slaptieji protokolai, nubrėžę Vidurio ir Rytų Europos valstybių padalijimo liniją. 1989 m. rugpjūčio 23 d. Lietuvos sąjūdis kartu su Estijos ir Latvijos liaudies frontais surengė „Baltijos kelio“ akciją, kurios metu 2 mln. žmonių, reikalaudami nepriklausomybės, susikibo į nenutrūkstamą grandinę nuo Vilniaus iki Talino.
Prieš 25 metus, 1987 m. rugpjūčio 23 d., Vilniuje prie A. Mickevičiaus paminklo Lietuvos laisvės lyga pirmą kartą viešai paminėjo 1939 metų SSRS–Vokietijos slaptųjų protokolų pasirašymą.
Prieš 60 metų, 1952 m. rugpjūčio 26 d., Šilutės r. Macikų sovietiniame lageryje mirė publicistas, poetas, etnografas, Žemaičių „Alkos“ muziejaus steigėjas (vėliau jo vedėjas), Pagėgių K. Donelaičio gimnazijos mokytojas Pranas Genys.
Rugpjūčio 31-oji – Laisvės diena. 1993 m. rugpjūčio 31 d. iš Lietuvos buvo išvesta Rusijos kariuomenė.

Rugsėjis

Prieš 60 metų, 1952 m. rugsėjo 21 d., Troškūnų r. Raguvos miške žuvo Rytų Lietuvos (Kalnų) srities štabo Visuomeninės dalies viršininkas, „Laisvės kovos“ ir „Aukštaičių kovos“ laikraščių redaktorius, poetas Bronius Krivickas-Vilnius ir Vyčio apygardos Gedimino rinktinės Aušros tėvūnijos Visuomeninės dalies vadas Mykolas Blinkevičius-Nemunas.
Prieš 65 metus, 1947 m. rugsėjo 22 d., Alytaus aps. Daugų vls. Lesagūrų k. kautynėse žuvo Dainavos apygardos štabo Ryšių ir žvalgybos skyriaus viršininkas, nuo 1947 m. rugpjūčio mėn. Dzūkų rinktinės vadas Konstantinas Šimelevičius-Gandras ir penki Geležinio Vilko, Margio ir Vanago grupių partizanai.
Rugsėjo 23-ioji – Lietuvos žydų genocido diena. 1943 m. rugsėjo 23 d. likviduotas Vilniaus getas.
Prieš 65 metus, 1947 m. rugsėjo 24 d., Marijampolės aps. Veiverių vls. Veiverių k. sunaikintas Tauro apygardos Birutės rinktinės štabas, žuvo Tauro apygardos kapelionas Justinas Lelešius-Grafas, rinktinės vadas Jonas Bulota-Anbo, rinktinės štabo Ūkio skyriaus viršininkas Antanas Čepeliauskas-Meška, rinktinės štabo Žvalgybos skyriaus viršininkas Jonas Čižeika-Stepas ir du štabo partizanai.
Rugsėjo 28-oji – Tuskulėnų aukų atminimo diena. 1944 m. rugsėjo 28 d. KGB rūmuose Vilniuje buvo nužudytos pirmosios aukos, kurių palaikai buvo užkasti buvusio Tuskulėnų dvaro teritorijoje.

Spalis

Prieš 60 metų, 1952 m. spalio 1 d., Dotnuvos r. Padotnuvio k. žuvo Prisikėlimo apygardos ir Povilo Lukšio rinktinės vadas Juozas Paliūnas-Rytas, Saulė, Audra.
Spalio 16-oji – Mažosios Lietuvos gyventojų genocido diena. 1944 m. spalio mėn. pagrindinėje Mažosios Lietuvos dalyje pradėtas vykdyti gyventojų genocidas – per 300 tūkst. gyventojų nužudyta, 100 tūkst. deportuota.
Prieš 85 metus, 1927 m. spalio 29 d., Šiaulių aps. Šakynos vls. Mimaičių k. gimė pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui dalyvis Mečislovas Jurevičius.
Prieš 60 metų, 1952 m. spalio 30 d., Kretingos r. Smeltės k. žuvo Žemaičių apygardos Kardo rinktinės vadas Kazimieras Kontrimas-Kontautas, Montė, Tėvas.

Lapkritis

Prieš 65 metus, 1947 m. lapkričio 13 d., Panevėžio aps. Vadoklių vls. Jotainėlių k. žuvo Vyčio apygardos vado pavaduotojas, Panevėžio rinktinės vadas Petras Blieka-Bliekinis.
Prieš 65 metus, 1947 m. lapkričio 15 d., Švenčionių aps. Saldutiškio vls. Puziniškio k. kautynėse žuvo Vytauto apygardos Lokio rinktinės vadas Kazimieras Kaladinskas-Erškėtis, Šarka, jo pavaduotojas ir Erškėčio kuopos vadas Antanas Skunčikas-Koltas (Kaltas), Kuršis, partizanai Kazimieras Bubulis-Algimantas ir Kazimieras Milašius-Signalas.
Prieš 95 metus, 1917 m. lapkričio 23 d., Marijampolės aps. Igliškėlių vls. Navasodų k. gimė kunigas, Tauro apygardos kapelionas Justinas Lelešius-Grafas.
Prieš 105 metus, 1907 m. lapkričio 24 d., Panevėžio aps. Ramygalos vls. Naujadvario k. gimė Žemaičių legiono vadas plk. Jonas Semaška-Liepa, Gaučas.
Prieš 55 metus, 1957 m. lapkričio 29 d., Vilniuje buvo sušaudytas Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) tarybos 1949 m. vasario 16 d. Deklaracijos signataras, LLKS Gynybos pajėgų vadas plk. Adolfas Ramanauskas-Vanagas.

Gruodis


Prieš 60 metų, 1952 m. gruodžio 22-osios naktį, Telšių r. Ruišėnų k. suimtas sunkiai sužeistas Žemaičių apygardos Šatrijos rinktinės vadas Liudas Rekašius-Vėtra, kitą dieną mirė nuo sunkių sužeidimų.
Prieš 65 metus, 1947 m. gruodžio 26 d., Vilkaviškio aps. Vilkaviškio vls. Serdokų k. žuvo Tauro apygardos Kęstučio rinktinės vadas Pranas Kučinskas-Ainis.
© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
Sukūrė: „Teratekas”